Hier vindt u de antwoorden op enkele veel gestelde vragen. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. Bekijk hiervoor de pagina Contact.

* Moet ik een afspraak maken als ik het gemeentearchief wil bezoeken?
De studiezaal is van dinsdag t/m donderdag van 8.30-16.00 uur vrij toegankelijk. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Voor een bezoek op donderdagavond (16.00-20.00 uur) verzoeken wij u wel om uw komst uiterlijk de woensdag voorafgaand aan uw bezoek vóór 16.00 uur aan ons door te geven.
Online afspraak maken met het gemeentearchief
N.B. in de maanden juni t/m augustus is het niet mogelijk om het archief op donderdagavond te bezoeken.

* Wat moet/mag ik meenemen als ik jullie studiezaal bezoek?
Als u het gemeentearchief bezoekt, vragen wij u zich eenmalig te legitimeren en te registreren. Neem hiervoor een geldig legitimatiebewijs mee. U krijgt van ons een pas met een bezoekersnummer. Met dit nummer kunt u archiefstukken en bibliotheekmaterialen aanvragen op de studiezaal. In de studiezaal mag u geen jassen, tassen en etenswaren meenemen. Er zijn wel gratis kluisjes beschikbaar. Ook verzoeken wij u om uw telefoon uit (of op trilstand) te zetten. Er zijn aansluitingen om een laptop aan te sluiten en er zijn pc's met internet beschikbaar. Kijk voor meer informatie in het Bezoekersreglement.

* Is het archief gratis te doorzoeken?
Ja. Het bezoek aan de studiezaal en het raadplegen van de materialen is kostenloos. Ook voor de hulp van de studiezaalmedewerkers hoeft u niet te betalen. Voor het maken van kopieën en het eventueel laten uitvoeren van onderzoek door het gemeentearchief zijn wel (door de gemeente vastgestelde) tarieven verbonden. Bekijk hiervoor de Tarievenlijst gemeentearchief Zaanstad.

* Kan ik archiefstukken reserveren?
Ja, dat is mogelijk. Via internet kunt u stukken reserveren, zodat deze voor u klaar liggen op de dag dat u de studiezaal bezoekt. Raadpleegt u daarvoor de Handleiding

* Is het mogelijk om materialen te lenen?
Nee, materialen worden niet uitgeleend. Ze worden uitsluitend ter inzage gegeven op de studiezaal. Het gemeentearchief stelt in specifieke gevallen materialen beschikbaar voor bijvoorbeeld een tentoonstelling, dit is een zogenaamde bruikleen. Indien u hierin intereresse heeft, kunt u contact opnemen.

* Kan ik stukken kopiëren?
Mits de materiële staat en de openbaarheid van de materialen het toestaan, kunnen kopieën worden gemaakt. Deze worden verzorgd door de studiezaalmedewerkers. Stukken groter dan A3 worden gekopieerd door een extern bedrijf. Betaling van de kopieën kan uitsluitend per PIN bij de balie van het gemeentearchief. Kijk voor meer informatie in het Reglement kopiëren

* Kan ik op de studiezaal hulp krijgen als ik onderzoek kom doen?
In principe wordt u geacht uw eigen onderzoek te doen, maar medewerkers van de studiezaal ziijn altijd bereid u uw vragen te beantwoorden, uitleg en adviezen te geven en u verder te helpen in uw onderzoek. Het is ook mogelijk om onderzoek door medewerkers van het gemeentearchief uit te laten voeren. Hieraan zijn wel (door de gemeente vastgestelde) tarieven verbonden. Bekijk hiervoor de Tarievenlijst gemeentearchief Zaanstad.

* Kan ik via de website uitleg krijgen over hoe ik onderzoek kan doen?
Vanuit huis kunt u van tevoren inzien welke materialen het gemeentearchief in haar collecties heeft via de website. Tijdens een bezoek op de studiezaal geven de medewerkers van het gemeentearchief uitleg als u daar behoefte aan heeft. Daarnaast zijn er Zoekwijzers die u kunt inzien om een beeld te vormen van hoe u een onderzoek kunt starten en aanpakken.
 

* Kan ik een rondleiding krijgen in het archief?
Ja, dat is mogelijk. Het gemeentearchief organiseert ieder jaar een open dag, waarbij u van harte welkom bent. Daarnaast organiseert het gemeentearchief (tegen betaling) rondleidingen voor groepen. Kijk voor meer informatie op de pagina Rondleidingen

* Kan ik stage lopen bij het archief?
Het is mogelijk om bij het gemeentearchief stage te lopen, kijk voor meer informatie op de pagina Vrijwilligers. Daarnaast is het ook mogelijk om een maatschapelijke stage te lopen, kijk voor meer informatie op de pagina Maatschappelijke stage. Indien u intresse heeft, kunt u contact opnemen met het gemeentearchief of een bezoek brengen aan het gemeentearchief.

* Kan ik materialen schenken aan het archief?
Het Gemeentearchief Zaanstad neemt ook materialen van kerken, verenigingen, bedrijven en particulieren aan. Dat kan gaan om foto’s, boeken, prenten en andere materialen. Het gemeentearchief is wel selectief in het aannemen van materialen. We adviseren u daarom van te voren even contact op te nemen met het gemeentearchief als u materialen wilt aanbieden. 

* Geeft het gemeentearchief ook cursussen?
Het gemeentearchief verzorgt incidenteel cursussen. Dit wordt bekend gemaakt via de pagina Nieuws