Uw zoekacties: Stichting Zaandamse Gemeenschap en Stichting sociaal- en cul...

PA-0139 Stichting Zaandamse Gemeenschap en Stichting sociaal- en cultureel werk van de Zaandamsche Gemeenschap

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
Inleiding
Organisatie en ontwikkeling van de Stichting
PA-0139 Stichting Zaandamse Gemeenschap en Stichting sociaal- en cultureel werk van de Zaandamsche Gemeenschap
Organisatie en ontwikkeling van de Stichting
Op de vergadering van juni 1945 groepeerden zich verschillende verenigingen en ontstonden de z.g. sekties. Deze sekties kozen elk haar eigen bestuur uit de verenigingen. Vertegenwoordigers uit deze sektiebesturen vormden het bestuur van de "Zaandamse Gemeenschap".
Burgemeester in 't Veld werd haar eerste voorzitter. Door het gemeentebestuur werd een sekretarie-ambtenaar ter beschikking gesteld als sekretaris. Om het kontakt tussen "De Zaandamse Gemeenschap" en burgerij op een zo breed mogelijke basis tot stand te brengen namen tevens in het bestuur zitting een vertegenwoordiger van de Ned. Maatschappij voor handel en nijverheid, departement Zaanstreek, alsmede vertegenwoordigers van de diverse vakverenigingen. Later ontstonden 2 afdelingen, een sociale en een kulturele afdeling waarvan de wethouder van sociale zaken en de wethouder van onderwijs voorzitter werden. Vijftien jaar na de oprichting verscheen de nota "Om de toekomst van de Zaandamse Gemeenschap" door M.J. Hille, waarin o.m. een nieuw braakliggend werkterrein wordt aangeduid.
Het wijkwerk in de nieuwe wijken Vijfhoek, Kogerveld en Poelenburg. Een commissie gaat zich hiermee bezighouden. In december 1964 verschijnt in het "Huisorgaan van de Zaandamse Gemeenschap" een artikel waarin een nieuwe konstruktie van de "Zaandamse Gemeenschap" wordt aangekondigd. De "Zaandamse Gemeenschap nieuwe stijl" zal een samenwerkingsorgaan zijn van twee zelfstandige stichtingen; aan de ene kant die voor sociaal en kultureel werk, aan de andere kant de in oprichting zijnde stichting samenlevingsopbouw.
De dagelijkse besturen van deze stichtingen vormen het nieuwe bestuur van de "Zaandamse Gemeenschap". Er komt een gezamenlijk beheerd buro waarin de sekretaris en de aan te trekken konsulent voor sociaal opbouwwerk bijzonder nauw zullen samenwerken.
De gemeenschap was van meet af aan ingedeeld in een culturele- en sociale afdeling. De jaren 60 brachten een herstructurering teweeg. Eerst een splitsing in twee nieuwe organen te weten: Stichting Samenlevingsopbouw, die zich richtte op sociale wijkopbouw in nieuwe Zaandamse wijken en de Stichting voor Sociaal- en Cultureel Werk, die het andere bestaande werk overnam. Daarboven stond een koepelstichting.
In het huisorgaan van 18 september 1969 wordt weer een herstrukturering aangekondigd welke per januari 1970 moet ingaan. Opzet is de stichting Samenlevingsopbouw te ontbinden. Haar taken zullen worden overgenomen door de Stichting Buurt- en Wijkwerk en de Stichting Welzijnsorgaan. Van deze nieuwe ontwikkeling vindt u geen weerslag in het archiefblok dat loopt tot 1969.
Mede onder invloed van rijkssubsidieregelingen werd in 1970 een andere structuur, meer losstaand van de Zaandamse Gemeenschap ingevoerd. Er ontstond een driedeling:
a) Stichting Buurt- en Wijkwerk Zaandam, die in de nieuwe wijken ging opereren.
b) Het Stedelijke Welzijnsorgaan Zaandam, dat tot taak had het algemene welzijnsbeleid- en werk te stimuleren.
c) De overgebleven Zaandamse Gemeenschap, die haar taak hoopte over te dragen aan de zogenaamde functionele raden met name aan de Zaanse Culturele Raad.
In 1979 ontstond een geheel ander centraal orgaan, het ondersteuningsinstituut welzijnswerk Zaanstad. De Zaandamse gemeenschap moest na 34 jaar haar oude doelstellingen opgeven en kwam er een einde aan de samenwerking van verenigingen binnen de Zaandamse Gemeenschap.

Kenmerken

Datering:
1941 - 1981
Gemeente:
Zaandam
Omvang in meters:
4,36
Toegang:
Inventaris
Openbaar:
Gedeeltelijk
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld.
Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Gemeentearchief Zaanstad. Toegang PA-0139 Stichting Zaandamse Gemeenschap en Stichting sociaal- en cultureel werk van de Zaandamsche Gemeenschap
VERKORT:
NL-ZdGAZPA-0139