Uw zoekacties: -

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
8
Jaar:
1651
( 4 )
komen ende vergadert zijnde , nae rijpe deliberatie , in alle minne ende eendrachtigheydt onderlinge verdragen ende overgekomen zijn , ende dienvolgens gemaeckt , aengegaen ende befloten hebben de Conditien ende Articulen van Accor-de ( Accor-de ) , hier nae uyt-gedruckt ende verklaert ; omme alle de ielve , ende yder lidt van dien , by de voorfz . Participanten ende ha-re ( hare ) nakomelingen , mitsgaders alle Kopers ende Eygenaers van eenig part of gedeelte van't voor-geroerde werck , van nu aen ten eeuwigen dagen vaft , punótuelijckendeonverbreecklijck onderhouden , nagekomen ende geachtervolgt te werden .
Art . i .
De Zuyder ende Wefter-dijck van't voorfeyde werck , fal den tijdt van drye eerftkomende ende achter-een-volgende jaren langh(op huyden innegaende ) gemaeckt , gerepareert , ende onderhouden werden tot gemeenen kofte ende lafte van alle de geene die in ' t geheele werck ge-erftfullenzijn , ende dat ter hoogte van tien voeten uyt het Maey-veldt , ende ter breete van gelijcke tien voeten boven op de Kruyn .
Art . i r .
Nae verloop van de voorfz . drye jaren , fullen de Refpecti-ve ( Refpecti-ve ) Eygenaers van de Erven , aen den voorfz . Zuyder ende Wefter-dijck ( Wefter-dijck ) gelegen , gehouden zijn den felven dijck ten eeuwigen dagen te maken , repareren , ende onderhouden t'haren particulieren kofte ende lafte , te weten , yder voor zijn Erf , tot gelijcke hoogte ende breette als voeren .
Art . iii .
Alle Huyfen , Hecken , ende andere getimmerten , hoe-danig ( hoedanig ) die fouden mogen welen , fullen niet naerder aen den
voor -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer