Uw zoekacties: -

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
10
Jaar:
1651
( 6 )
Art . v i i r .
Het hoecksken-erfs , benoorden ' t voorfz . " Nieuwe Havens-gat ( Havens-gat ) , tuflchen ' t Water , ende ' t Nieuwe Erf van Pieter Klaefz ., fal mede ten gerneenen dienfte , ende in gemeenen eygendom-me ( eygendom-me ) blijven .
Art . i x .
De Kopers ende Eygenaers van de nieuwe Erven of Kaeyen s refponderende aen den Ooftcr-dijck van't voorfz . werck , fal-len ( fallen ) gehouden zijn den felven Dijck ten eeuwigen dagen te ma-ken ( maken ) , repareren , ende onderhouden t ' haer-luyder particulie-ren ( particulieren ) lafte , met ende beneffens de Eygenaers van de oude Erven , buyten of be-ooften aen den voorfz . Dijck gelegen , half ende half : te weten , yder voor zijn Erf ter hoogte van tien voe-ten ( voeten ) uyt het Maey-veldt , ende ter breette van twintig voeten boven op de Kruyn : Sulcx dat aldaer , tuflchen de oude ende nieuwe Erven , altijdts fal blijven een vry ende onverfpart Padt van twintig voeten breed : Des op de felve nieuwe Erven , tut fchen den Hogen-dijck ende de Brugge van de Haven , geene Huyfen , of diergel ij cke gebouwen fulten mogen werden ge-ftelt ( ge-ftelt ) , dan met advijs , goet-vindeu , ende confentvan de ge-meene ( ge-meene ) ge-erfden ( ge-erfden ) , of't meerendeel van dien .
Art . x .
Deroyinge , of ftreckinge van alle Huyfen , Hecken , ende andere getimmerten , aen ende langs den gemelden Oofter-dijck ( Oofter-dijck ) , als mede aen ende langs de voor-geroerde Zuyder ende Wefter-dijcken , fal moeten wefen ordentlijck naer beloop van de felve refpe&ive Dijcken .
Art .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer