Uw zoekacties: -

Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1483 1600 (20 jan)-1607 (1 jul). Met tafel
Datering:
1600 (20 jan)-1607 (1 jul). Met tafel
NB:
Hierbij hoort een transcriptie. De tekst is daarin integraal en letterlijk overgenomen, waarbij de volgende opmerkingen:
In geval van twijfel geeft een ? dit aan.
Afkortingen als voors. [= voorseyd, voorscreven], voorn. [= voornoemd], s.g. [= saliger gedachtenis] zijn niet voluit geschreven.
- De mannelijke uitgang van patroniemen is op 'sz' gehouden.
Doorgehaalde woorden zijn als zodanig weergegeven. Wanneer de transcriptie het woord 'doorgehaelt', 'gecasseert' o.d. vermeldt, betekent dit, zijn door het stuk c.q. de alinea('s) enkele strepen gezet ten teken dat de inhoud wat de weesmeesters aangaat is afgewerkt.
Van de in het staatboek aanwezige inhoudsopgave is de omschrijving tussen [..] achter het folienummer overgenomen, indien daarin aanvullende informatie stond. De folienummers 24, 30, 33, 53-55, 57, 58, 63, 72, 74-76, 86, 88-90 betreffen Crommenierdijck.
In de index op personen (voornaam + patroniem) zijn de meeste tekstuele namen vervangen door de in onze tijd gebruikelijke om de verschillende schrijfwijzen te ondervangen.
Achternamen zijn zo veel mogelijk onder één schrijfwijze ondergebracht. In deze index kunnen verder ook beroepen voorkomen.
Ten behoeve van de onderzoeker zijn de eigennamen vet afgedrukt, met uitzondering van Crommenie en Crommenierdijck.
Hoewel transcriptie en indexering met zorg zijn uitgevoerd, zullen er nog fouten in voorkomen. Vooral moeilijk leesbare eigennamen van landerijen, die slechts een enkele maal voorkwamen, gaven problemen.
Folio [92] duidt op een door de samensteller gegeven bladnummer indien dit op het origineel ontbrak.
Schoonheidsfoutjes die zijn blijven staan:
Pietersdr. (met punt) doch Pietersz (zonder punt)
t kint in plaats van 't kint, vant kint in plaats van van 't kint, e.d.

Jan Blanken. Krommenie, 1997.
Volgnummer:
7 van 111