Uw zoekacties: -

Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn.

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Scan bij een inventarisnummer
1485 1634 (6 jun)-1648 (8 apr). Met tafel
Datering:
1634 (6 jun)-1648 (8 apr). Met tafel
NB:
Hierbij hoort een transcriptie. De tekst is daarin zo volledig mogelijk overgenomen, waarbij de volgende aantekeningen:
In geval van twijfel geeft een ? dit aan.
Afkortingen als voorsz. [= voorseyd, voorscreven], voorn. [= voornoemd], s.g. [= saliger gedachtenis] zijn niet voluit geschreven.
De naam van de klerk, die de aktes tekende na de woorden 'Bij mij' of 'Present mij', is niet overgenomen.
In het weesboek zijn de tot een zelfde nalatenschap behorende stukken onder één 'folij'nummer (= als het ware dossiernummer) opgenomen. In de transcriptie loopt de bijbehorende tekst door. Een nieuw 'folij'nummer begint over het algemeen op een nieuwe blad.
In de index zijn de persoonsnamen op uniforme wijze geschreven. Waar dit nuttig werd geacht, geeft een verwijzing duidelijkheid (zoals b.v. Baert zie Barend). Per 'folij' is een naam slechts éénmaal in de index opgenomen. De personenindex kent drie ingangen: de voornaam, de achternaam (eigenlijk toenaam) en het patroniem (bij het ontbreken van een achternaam). De rangschikking onder patroniem of achternaam was soms arbitrair en is mogelijk niet altijd consequent doorgevoerd. Kijk bij twijfel onder beide ingangen.
De aan folij 1 voorafgaande bladen met namen der weesmeesters en het register van het weesboek zijn niet geïndexeerd. Dit register kan een kleine aanvullende informatie bevatten.
De in de aanhef van de 'brieven' vermelde namen van de weesmeesters zijn niet in de index opgenomen.
Transcriptie en indexering zijn met veel zorg uitgevoerd maar ongetwijfeld niet foutloos. Vergelijking met de originele tekst is daarom altijd aan te raden.
Jan Blanken.
Krommenie, 1997.
Volgnummer:
79 van 294