Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.011 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
176
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
235
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
178
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
181
Jaar:
1917
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
64
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
192
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
197
Jaar:
1917
161
678 . Gerardus Puppius Hondius .
Portret als voren , doch nu borstbeeld rechts in ovalen rand . Met randschrift :
Gerardus Puppius Hondius Hmiianus Ai ( lesiastes . Xmstelaedaniensis ; en vers :
Dit is Hondius die eer de Zijfis gemeente leerden , Dit is het helder licht dat d ' Oostzaandammers eerden , Dees } ' t'e/d''re vuurbaak blinkt in godgeleerde taal Aan ' t scheefirijk )', ten sfiijt van Zuiderzee en Waal .
Grav . zwarte kunst , zonder naam oi adres .
679 . Gerardus Puppius Hondhs .
Portret als Innen , borstbeeld links .
Grav . zwarte kunst , zonder naam oi adres .
680 . Franciscus van Groenhoui . Pastoor te Kalf Oostzaandam 1712 .
Kniestuk rechts , in priesterkleeding met bef , staande voor een tafel , waarop een bijbel en kruisbeeld , in den linkerhoek een wapen-schild ( wapenschild ) waarop een kruis . Onderschrift :
Rev . Admodum Atque Am/d . Dominns D . Franciscus van Groenhout S . ' t '. B . /'. Cafiituli Harlemensis Assessor nei non Ecclesiae Oost Zaaudamensis in Vico ' t Kalf . Pastor enz . Hij was geboren uit een aanzienlijk Haarlemsen geslacht , was Bacelier in de hoogeschool te Leuven en lid van het Haarlemsch Kapittel , hij overleed 11 October 1714 .
Grav ., R . Koets pinx ., P . van Gunst sculp .
681 . Christianus Tisteyn .
Luthersch predikant te Zaandam 1720 .
Kniestuk in toga en bef , staande in een nis .
Onderschrift :
Christianus Tisteyn Eed . Luth . Amstel . Past . Nat , Lugd . Batav . 1695 ; en achtregelig vers van JOHANNES LUBLINK DE JONGl
Grav ., Dom v . d . SMISSEN pinx ., J . HOUBRAKEN sculp . 1760 , P . Meijer excud .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
80
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
81
Jaar:
1934
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
90
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
146
Jaar:
1649
ii8 jKtufragiuii
© obtö « Ettgel befe nacht / trie fcpbe in »/ bat uetH ( ödii bie hier jijn gefrhcrpt ) « at Herben inb ; baren , © es ( fcchthl ') tcKöcrcrou ij " f.uoittfbid betoire » ' © af com ; yelcft getuit . Ceii < Eplou6t:i . r>c Zee jfeal ons Ttnf berging !) 5t)m tetflcnt een ntbct Sec ffier op be laft fnïtS anipts ; ben ^«« ennan gift be
fttanbe jftabp te toefen / cnberhalben ' tbiep-Hoat maube < Cn tbriutigh babem biubt / eu na coat toarhtcn / nep ' t.-èa ( t.-èa ) mannen / vnerptitodi ceitsbrnötuijfttrn ba
bembicp . • © cfrljiplu » met ben boot btrl)alben ttadeii blieben ; © eet Pauhis toept / iubjcn bat pemaitbttoanuUeoen Het fillip betiaet/bie fal / foo tori als lu » rwgaen . © aet op bat Zabcl tec bc ÏSrtjcbflien ftsmen aen / < tEn Kappen ' t tou aen t tuec be boot trie ( aetmeii bjrj >
ben . © enbiügtitct luetbt two ? Kuangij ghenootfaerhora
teblijbcn . © eö Pauius totbermacnftchUtcbercmbebiijt / IDerfckert clrttfijit Iijf/cniiootfetotontbt(t / <© m ' s Oerten flaubept met toat fpiife te nerquitftett , / bettoni bc foimen-ftraet Komt boo ; be laolcften ti.\t
hen / Jöcrtooncube ban bet een intotjefc enbet ' t lanbt ; J&atr op men baet'lrjrtt loft be ; eplen uut ben banbt ■ © i-riemen ( iriemen ) hupten i)oo:Q be anhettf opgevnonbeu / « Eu baer op aen gejeplt ; iiirr ftootmtn op bc oroiioen « En blinSe tubfeit / met l)et boo:frl)ip oat'et fteecltt ; © es ' t aebterft " ban ' t gheuselb ' ber baren ftucfeen
bjeerfct / ftirrpebetnufönbeft/bjieftBemmeit ftanoie ftaant '
men / < En b'ahb'te ban het bnacii op planch rit barbers
Mommen / < 85e b:ebe n op ben ftranb ; foo bat tluee honbert man UEMfes-eii-tfebcntigh ( UEMfes-eii-tfebcntigh ) / tot Irjf-beboabinglj au Sjetenlanbt Mclite bclanben ; biens Maltefen jÜfen fecc beel blienbfdjap en gebïcnfiich een beroefen .
E , H ai
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
216
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
225
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
175
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
294
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
239
Jaar:
1917
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS