Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.011 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
24
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
88
Jaar:
1640
84 Befchrijvlnghe .'
fpclbatt Saanben gbdccgjjen/bomenbe gbcfoopen meteen gcoobcpwacnalfooftct regljenatbneb toe ; bcr toatf mbc boomocmbc ^ ceritjebbept/rê ontmoet ban een Sncffcbenbeïcittoe bic fijn mont open fper - rcöeo-n ( rcöeo-n ) ipmtcbcrflinbcn / bpfnnpp tmtfcfitctenbc ( jeeft bic gbetoanben om fijn ffmeft cc - Jïcm / nemenbe een jjRcs in fijn ftcrlitcr-batibt enöe té be Heiitoe te ^ Often aneftomen / ( tootenbe fijnen otn toonben 3tcnV inber ïeeutocn Jtcclc / mbc ftaCk hem ban onberen op in fijnen bunch / baet hpafffterff / bcöoubcnbe bact ban ( nae üïc tpbt cenen ' Hammen % vm toant bc leu-toe ( leu-toe ) met fijn buten bc felbcn bettojongben babbe .
3Dat baet ban fi » en is niet fcechers te fcggftetv ah tnbt bier uw ( fcggftenfe ) gbehoomen te fijn / be leem toen bic ïDcft-2aancn cnbcCrommcnpc in haer toa pen boeten / toant be « Cfeabe in biet tpbt tocfenbe fou ^ be be 2T>02pcn om funent totile met bcfe gebaente ban üDaocn begiftiebt hebben .
^ Sattet , alfboen % eu)x>en ghetoeeft fijn ontrenbt bc buect ban Knollendam,mifgabcr $ int lam ban^aan ben / en i $ niet ongfjerijmt / alfoo bcfe hutfe cnbe { an boutoc(ncbcnsi bet incedc ban ö © C-löHIlSfï € booi gacnö © offehagie cniic toilberniffc iö ghetoeeft ) baerbannoebghetupghen/be « öubc afgbcbioochcn troneften enbc toojtefen ban Doornen / noch onlanghtf bp menichte ( tot Saem-edam in een nieutocn baert ge-boitöcti ( ge-boitöcti ) ) cnbe ijic noch © agljclijcr upt fjet btnnclantf-toatcr ( btnnclantf-toatcr ) enïic iMt op geljaelt en imtgcgcaöcn tooaben / bier ban ban ben lefer tocber befcijept binben DpPetr .
Schr . enbCbp Wouter van Gouthoeven Foli 230 .
^ acnö óoch ontrenbt bit ïOwpofte buerbtban ünoUenbam ( aebtee Ccommenpc ) een plaebtö gbc-naemt ( gbc-naemt ) ben Bufch , toaet een groot Bofcn eertpbtö ge-Hoen ( ge-Hoen ) beeft / gljenacmt bet 3Cbbcrcnbofcfj/om bat baet bcclïfibbersïenbeanbete ongfjebtctten inghehoubcit
hebben /
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
32
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
100
Jaar:
1640
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
56
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
119
Jaar:
1640
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
59
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
120
Jaar:
1640
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
69
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
3
Jaar:
1914
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
7
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Beschryvinghe [Beschrijvinghe ; Beschrijvinge] van Ovt Zaande[n] [Out-Zaanden ; Oud-Zaanden] : mitsgaders haere oude heerlyckheyt addelycke geslachten ondergangh met de moort van grave Florens de 5. etc. ; alsmede de opcomste van Oostzaa[n]de Westzaanden en Zaande[n]dam etc. (eerste dee
Pagina:
71
Jaar:
1640
i
Van Out-Zaanden . 6 ?
ffebeel ( tericfiet boomaemitematernetöban $ ut-feaanben ( ut-feaanben ) ) tot een epnbe te b2cnnnen/ehbe om met bit berbeboctf » te befiupten rgene üiöe ttoee eerfte begon * nen ijs te bcr&anbeleit
Cap . 16 .
ffaeöatnaebcn uptgangl ) toanöe < 8uöe
peeren toanEaanöcn / fcacrnacfce tyttt *
Ujcbtjept tianEaanöen aen STan fcan
öeaumow « djatoe toan25lcpjj5c .
ötjcfeoraen i #.
T
< attjefefaffcï)?ijtomglje/fo Dienen top boo2 ectit te toeten / boe bat baer me / toanncet <© rabe jphnena ( aijï boojfcfjjeben tsr ) om'tle * ben genomen / enbe itc ( kaffc ereecutte aenbe | tëoo2 <= benaren göcbaen toag/öat alfboen/eenigfje banbe boomaemjïe peeren © acnre-l4ecren / Sibberen enbe <£ belcn met fommigbe fcniitmiaepen best ïanbts ban ^ itUanbt / enbe Eeelanbt ( alö boo2 naentetnth /
Heer Dirck var ? Brederoede , Jjjeet Floris Regae ) CÖt
tot « ggtmiont DeecHenrick 25iirgtj « fisrabe ban Sxp-ben ( Sxpben ) / ^ eet Willem ban <£ gf)mont/enbe anbere rmfga * berss upt eiefee ftat-poo?te ttoee mannen bte brquaem toacen om be Rebenen te regieren/met öcm nemen * beöegroote&eufe Claejsban bieten gbebco:cn ban & paernetooube ) nae <£ ngftelanbt gftebaren fijn / om 3IoneBf)fee goftan { bc eenigtje obergheb . ebene fpnip * te / banbe obedeben <©? abe/énbe oc réebte ^ rfgiiena * me banbe ïanöe fljnjs © aberö ) in ^ ollanbt te bzen * Bbcn / enbe tot ïjaer tetjjte Xantf-^eere te nnlben/en * be aen te nemen / ais te lefen ijj ïïtjmcc.ifoli 48.130II . « Cron . ^ ibifzo . Cap . 5 . enbe 14 . $ ettu $ < g.cï)2ib . © aai 483 .,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
91
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; tweede Afdeeling (schilderijen, voorwerpen betrekking hebbende op huiselijk, maatschappelijk leven, handel en nijverheid, kleederdrachten, penningen enz.)
Pagina:
94
Jaar:
1914
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz. Jr." : in de Zaanlandsche Oudheidkamer ; eerste Afdeeling (de Boekerij)
Pagina:
34
Jaar:
1900
M
87 . Vorstelijke , Koninklijke en Princelijke Atlas en Dagboek van Ncderlandsche gebeurtenissen in de laatste jaaren voorgevallenen oprecht Vaderlandscli , Staat en Stadhouderlijk A . B . Boek,benevens de Eehte Vaderlandsche Staat en Stadhouderlijke Ca-tiehismus ( Ca-tiehismus ) , beginnende met de vroegste historie onzes Vaderlandsen eindigende met ' t einde van den Jaare 1789 . Met pi . Anist . 80 .
Anti-Patriottisch boekje .
Cornelius Rogge , Tafereel van de geschiedenis der jongsteomwenteling in de Vereenigde Nederlanden . Amsterdam 1796 . 80 .
Decreeten van het Provinciaal bestuur van Holland , 4 , 5 , 6 en 7 October 1797 . Den Haag , ter landsdrukkerij van Hol-land ( Holland ) , 1797 . 2 st .
Belangrijk o . a . voor de werkzaamheden van het lid Adriaan Rogge , die in vele sub-eommissies zitting had . Hierin wordt gehandeld over het maken van een ophaalbrug over de groote sluis te Zaandam . Zie blz . 845 en 1001 ; op blz . S85 en vlg . komt voor een rapport van S . van Hoogstraten en A . Rogge over den te hoogen aanslag der quote van dit gewest in de algemeene behoeften .
L . C . Vonk , Geschiedenis der Landing van het Engelsch-Russisch ( Engelsch-Russisch ) leger in Noord-Holland ; alsmede der krijgsbedrijvenen politieke gebeurtenissen , zoo aldaar , als in Vriesland en Gel-derland ( Gelderland ) in den jare 1799 . Met een kaart en pi . Haarlem , 1801 . 2 dln . 8o .
" Rapport van de operatiën der Divisie van den Lieutenant-Generaal ( Lieutenant-Generaal ) Daendels ; zedert den 22 Augustus tot op de geslotencapitulatie met de Engelsche en Russische armee den ' 8 October1799 . Den Haag 1799 . 8o >
Verantwoording van Samuel Story , wegens zijn gehouden ge-drag ( gedrag ) als commandant van ' s lands esquader , voor , op en naden 30 Augustus 1799 , nevens zijne wederlegging van de opden 16 Januarij 1804 tegen hem uitgesproken criminele senten-tie ( sententie ) . Amsterdam 1805 . 8o .
Lodcwijk Bonaparte , Geschiedkundige Gedenkstukken enAanmerkingen over het Bestuur van Holland . Amsterdam , 1820.3 dln . 8 o .
Mr . Herman Bosscha , Geschiedenis der Nederlandsche Staats-omwenteling ( Staatsomwenteling ) in 1.813 . Met portr . Amsterdam , 1842 . 4 dln . 8o .
De omwenteling van 1813 . Historische schetsen , uitgegevendoor de Maatsch . „ tot Nut van ' t Alg ." Amsterdam , enz . 1862 . 8o .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina: 4