Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.011 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
145
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
106
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
109
Jaar:
1649
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
116
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
43
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
150
Jaar:
1649
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Naufragium, of schip-brekinghe, daer in de gevaren en periculen des scheep-vaerts, de sonderlinghe voor-vallen, en sotte misbruycken der schip-lieden vertelt werden : Den geleerden D. Erasmus van Rotterdam nagebootst, mitsgaders op de tegenwoordige eeuwen en scheep-vaert ghepast ; alles totvermaeck en ware op-merckingh, voor de zee-bouwers by een gestelt
Pagina:
152
Jaar:
1649
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
1
Jaar:
1934
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Uit het leven van Remmet Ouwejan Jr., geboren te Zaandam den elfden october anno 1930. Dagboek van 11 oktober 1930 tot 9 juni 1935
Pagina:
65
Jaar:
1935
en
/? e <
a/s vader nern voo?~je o/óivo/?oSe/i/zes ?? a/an voor je // e /- è/'o/??n?en . ( dje scfteesi vee / / e yevoe/e /? voor Se?y6eA//777/?ie?7 J io<x>?i ~ o i/era / êrorcJ/Z/e je oj>/e / c//w??es ? 0/3 o/e s/oe / e/7 , oA /? eé / eo//Aan t 2 - -S ( S ) o ven , joi , z-e/fp ( ze/fp ) ^ y e rttno/eixstoe/,,7eyreej mi Je ze/yèyye neus/e et ? / y'e/b aa/7 ' ook / iiiae ; 0 mèk t7iè/c.2>G ) Se/6/7 : yi'/y Je / T/e/z/ioeo/er en / an z^e , jfannie . nocar ( S//72s/e/"o/a/77 , a/aar /// oeo/e /- een ja^/e , Se/ieve/u ivo // / r/ee/jes voor/eYcocftfr . V /? o/e èoo-/- tnocfté ( èootnocfté ) yj o/e ce/i/en < x<xn o/e/z cono/ucteuryei/e?i.<3o?i : ? nen 21 5c$e?2;0/te èooo/sc/iotó/óe ?? acats ? o/e o/ciir / ca/oc/z/e/z oijyei/en , y&f y'e yocar/ze ae/o/^Oc/oèer zJ^feè een èa/je tt/ocier en een favo/szje , y/7/y J%J ^ e < xch/e/~o/ezi7 - < scn // n o/ere ??. £/&?/ iira j o/ovo/Z/e/zo / , / f>oecyoeo/A i / zwartje t*3jj & A/iaio/ye , va-s c/7 7 e/oc er o e je oe/iee / ? n dezejfez/y/?e/cJ o/bvwa . hek 72e / een ec/fri l //[ e7776ra77o///'e ." Qes / aai/j/e o/a<yen hoto/ye ao /\ o/e yeiiroon/c
o /?? eez ? firen/enooek } coaro/n / of/e/s otno/er^s f o/?o/e//e 0/7-772 / e j/o/)hen } o/en < y<xng 777 / e / oojzen e ' 72 o/a 77 n/e / je zacti/ePr/no/ez-z s/e/n/ne/ye / e /~ oej>en :, ^ aocayy / eriui//ivi/o/a/i ze/'o/e /? :„ jyou hoor . X/^ST77?7?eè yocat . 7/aajy
schooi , o/ocaoc^q q / &
// e/6 c/a/7 ? 7aoer o/e ofeur
va 77 o/e 77 < y&/7<f / o / 0:0/77
o/e or/eve/zèns e/7A~ecr ^
o/e o/an ivee /' / e/'iiy 772
o/e cxc/f/er/to/n/er . / YOc ~
/ oèer .... ./ e voyar/na ^ je
uveeo/e ver/o/r/'ny.c^eeo /^
/ n èeo/fe//c//eerje vo/o/er
je 777oeo/er wet jon ver/a z
r/ny & 77 70 rye ns vroey .
tj/e zi/aó o/eze/7 ? 77oroe/7 ook
Aee / vyoea iva/k4e /; schoof o/i yprz
o/j/i/jes terzjo/e en ; ] i £/\ n?ezje >
zacn/e j/e/77/7/eje . : yy&oft?2...'W &
s/ono/en i/roeq o /> e // 777e / /// oeo/er
è/wctiije va o/er 77aar o/e 77 / re 7/2 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
7
Jaar:
1934
00?7 .
: eeo/s a/s Jc/ehie / o/iye/7 voe/o/e / A myttenA aan — ze/roAAen toe o/e sc/ioonneioz ' van Aie/2/aan3c/;e / anchcAotA .
s // e/Aeoder van / eeAe/ie/i de/?oe/cAec ozizs / 7ze/na/?cl / e vez-coono/e/e ( vezcoono/e/e ) /?, o/oct zA érac/?cce zooaee/z/ioyezyA van o/zr 3L<xe??örOscoon n/c / e oee/o/ezz.Ooen / A ) ez7o/e/yezi/o/-o/en / ooA ooeAe?i,fere>2Teii enz . ove /' o/e -£< xot/7-s//eeAyz/iy ves\zoc ~ ??? e/e ?? ) 6emerA/e / Je a/yazzzv Aoe toe/n zy er over myn s/ree / oe^zaaréop///zzj/roz/z'eyeozeo/.G/7 wa/e/oozn Zjej/ozozz * A3 zzoy / a/?a ' W voor o/e vo/zeAo/zc/e/'o / To/oce/zz naar o/e na/zazz-ye ~~ z??txaAc oA/ycar a/ze o/zAzoiï/s hl o/en oao/en / i/o / ioerc/er oA / os ae/^/7faseerc /^
( j^Aj /? my tyfée Mi Jpec p/otn een zve/A sa „ men zeKs/e//e77,o/ar/}7e/z Aa/7 oesc/pozuoe/z a/s een zua/zo/e : // na o/oor o/e2cxo<n&treeA , toocoeriu ??? eni'(Y / n/e?e~ssot/jé AzoeA/e ojA/eAje o/oor eenpen/eeArez/z/za occxn&cAoiuve/yA ? vozo/c iaeezweaeve/7 . dn ZJooz-Aze / Azeo/e/zo/xoyscA - en ooor / pet toeAo?ns/fj ae&Zcxc/jc z'sa/o/zzi fee/zoo // t/ozs/ye / eya /.
ao//es ve/nze/o /, votzz ivaa/zzz'/c/e/eeAe/zz/70 ' Q'Gjz.ze/7 as . afie/oZoor / 7/eend'e / A ///// aan eenyesc/pzeo/Aizno/ye joz/zjc/z/z /: vzzy / e ?? zoge?i on//<eAAen < A/rouioe/7s , a/s / eeA , zooc&e ???<? nzzen / zze/aa/2 zé/s o/e/ye/z/As z/7aaz - / a/e a//c/zeverove/otanSféere/z zoo<x/^^e//zc / a/7£/Jo/7ZO',/~3/ooZJ/77a,éAcAsoo/is/?20Ce/7 ozzzo/e/e /? , _^.
C<Y5 zea/e/e oez/trer va/7 c/zéooeA ^ a/A/o / z?7e/ge/zoeye/z AyAA/zaa/'o/e z/ouz-*s/e//z/?Qe?2 , o/ze ;/ x ee/z/z/aaz z/zeê ezcre/z ooaen Aeé u:a/?3c/?oi/ivo /, oeAoe//Azzze//e v/xxae/z :
ZooaA o/Aer v/yz?ezy'e vóbz'//zye/ooeA^/aa / , ?? za.ozr zveeé-;/ r,o/cxz ( zveeér,o/cxz ) vctn Ae /. ir 2ae/?3^?Aoo/z zjee/éezooza/a/zz/o/'c // > ooA in o/e / oeAo/77^c .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaanlandia Illustrata : verzameling kaarten, teekeningen, historieprenten, portretten enz., betreffende De Zaanlanden en van het oudtijds daartoe behoorend Baljuwschap van Blois, bevattende de gemeenten : Zaandam, Oostzaan, Westzaan, Assendelft, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Krommeniedijk, Knollendam, Wormer en Jisp, Beverwijk, Wijk aan Zee en Duin, Spaarnewoude, Penningsveer, De Lie, en de kastelen en lusthoven daarbij gelegen
Pagina:
100
Jaar:
1917
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Uit het leven van Remmet Ouwejan Jr., geboren te Zaandam den elfden october anno 1930. Dagboek van 11 oktober 1930 tot 9 juni 1935
Pagina:
75
Jaar:
1935
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
17
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
27
Jaar:
1934
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
32
Jaar:
1934
 
 
 
 -
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Zaens skoon [dl. 1]
Pagina:
33
Jaar:
1934
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS