Uw zoekacties: Boeken (gescand)

Boeken (gescand)

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
28 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
18
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
19
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
27
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
28
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
1
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
2
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
3
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
4
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
5
Jaar:
1651
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
6
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
7
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
8
Jaar:
1651
( 4 )
komen ende vergadert zijnde , nae rijpe deliberatie , in alle minne ende eendrachtigheydt onderlinge verdragen ende overgekomen zijn , ende dienvolgens gemaeckt , aengegaen ende befloten hebben de Conditien ende Articulen van Accor-de ( Accor-de ) , hier nae uyt-gedruckt ende verklaert ; omme alle de ielve , ende yder lidt van dien , by de voorfz . Participanten ende ha-re ( hare ) nakomelingen , mitsgaders alle Kopers ende Eygenaers van eenig part of gedeelte van't voor-geroerde werck , van nu aen ten eeuwigen dagen vaft , punótuelijckendeonverbreecklijck onderhouden , nagekomen ende geachtervolgt te werden .
Art . i .
De Zuyder ende Wefter-dijck van't voorfeyde werck , fal den tijdt van drye eerftkomende ende achter-een-volgende jaren langh(op huyden innegaende ) gemaeckt , gerepareert , ende onderhouden werden tot gemeenen kofte ende lafte van alle de geene die in ' t geheele werck ge-erftfullenzijn , ende dat ter hoogte van tien voeten uyt het Maey-veldt , ende ter breete van gelijcke tien voeten boven op de Kruyn .
Art . i r .
Nae verloop van de voorfz . drye jaren , fullen de Refpecti-ve ( Refpecti-ve ) Eygenaers van de Erven , aen den voorfz . Zuyder ende Wefter-dijck ( Wefter-dijck ) gelegen , gehouden zijn den felven dijck ten eeuwigen dagen te maken , repareren , ende onderhouden t'haren particulieren kofte ende lafte , te weten , yder voor zijn Erf , tot gelijcke hoogte ende breette als voeren .
Art . iii .
Alle Huyfen , Hecken , ende andere getimmerten , hoe-danig ( hoedanig ) die fouden mogen welen , fullen niet naerder aen den
voor -
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
9
Jaar:
1651
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
-
Titel:
Nieuwe haven, tot West-Zaerdam ; Memorij aen de gemeene participante van de nievve haven tot west sardam
Pagina:
10
Jaar:
1651
( 6 )
Art . v i i r .
Het hoecksken-erfs , benoorden ' t voorfz . " Nieuwe Havens-gat ( Havens-gat ) , tuflchen ' t Water , ende ' t Nieuwe Erf van Pieter Klaefz ., fal mede ten gerneenen dienfte , ende in gemeenen eygendom-me ( eygendom-me ) blijven .
Art . i x .
De Kopers ende Eygenaers van de nieuwe Erven of Kaeyen s refponderende aen den Ooftcr-dijck van't voorfz . werck , fal-len ( fallen ) gehouden zijn den felven Dijck ten eeuwigen dagen te ma-ken ( maken ) , repareren , ende onderhouden t ' haer-luyder particulie-ren ( particulieren ) lafte , met ende beneffens de Eygenaers van de oude Erven , buyten of be-ooften aen den voorfz . Dijck gelegen , half ende half : te weten , yder voor zijn Erf ter hoogte van tien voe-ten ( voeten ) uyt het Maey-veldt , ende ter breette van twintig voeten boven op de Kruyn : Sulcx dat aldaer , tuflchen de oude ende nieuwe Erven , altijdts fal blijven een vry ende onverfpart Padt van twintig voeten breed : Des op de felve nieuwe Erven , tut fchen den Hogen-dijck ende de Brugge van de Haven , geene Huyfen , of diergel ij cke gebouwen fulten mogen werden ge-ftelt ( ge-ftelt ) , dan met advijs , goet-vindeu , ende confentvan de ge-meene ( ge-meene ) ge-erfden ( ge-erfden ) , of't meerendeel van dien .
Art . x .
Deroyinge , of ftreckinge van alle Huyfen , Hecken , ende andere getimmerten , aen ende langs den gemelden Oofter-dijck ( Oofter-dijck ) , als mede aen ende langs de voor-geroerde Zuyder ende Wefter-dijcken , fal moeten wefen ordentlijck naer beloop van de felve refpe&ive Dijcken .
Art .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
Pagina: 1