Uw zoekacties: Deductie oft declaratie van de staten van Hollandt ende West...

Bibliotheek

Klik op details voor de volledige titelbeschrijving.
Het nummer (signatuur) dat boven de beschrijving staat heeft u nodig om de publicatie aan te vragen op de studiezaal.
De publicaties worden niet uitgeleend maar zijn wel in te zien op de studiezaal.
Het zoeken kunt u doen op (een deel van) de naam van auteur of titel van de publicatie.
Door een woord in de regel 'alle woorden' te tikken wordt er gezocht in de volledige titelbeschrijving.

Voor de gescande kranten, adresboeken en encyclopedieën zijn aparte zoekingangen om full tekst in te zoeken.

beacon
 
 
Inventaris
1. Archief van de Fries Doopsgezinde Gemeente Westzaan
1.2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
1.2.9. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
Boek
497 Deductie oft declaratie van de staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; behelsende en waerachtich, ende grondlich Bericht van de Fondamenten der Regieringe van de vrye Vereenichde Nederlanden; (...) van 't verleenen van seeckere acte van seclusie, 1654
Titel:
Deductie oft declaratie van de staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; behelsende en waerachtich, ende grondlich Bericht van de Fondamenten der Regieringe van de vrye Vereenichde Nederlanden; (...) van 't verleenen van seeckere acte van seclusie
Publicatiejaar:
1654
Uitgave:
's Gravenhage : De Weduwe ende Erfgenamen van wijlen Hillebrandt Jacobsz van Wouw, 1654
Bijzonderheden:
De Akte van Seclusie is een geheime clausule bij het Verdrag van Westminster (1654) waarin de Staten van Holland beloofden de destijds vierjarige Willem III, prins van Oranje, nooit tot stadhouder aan te stellen — of toe te staan dat een andere provincie dat wel zou doen
Exemplaren:

497