Tijdens dit educatieproject maken leerlingen op een actieve manier kennis met de diverse aspecten van het thema burgerschap. Het gaat bij burgerschap enerzijds om kennis over democratie en staatsinrichting. Anderzijds om het erkennen van verschillen, hier respectvol mee om leren gaan en het ontwikkelen van een vermogen om tot een consensus te komen. Het is belangrijk op allerlei niveaus in de samenleving: in vriendschap, in het gezin, in de klas, op de sportclub en in de gemeente.

Voorbereidingsles
Op school wordt er een voorbereidingsles gedaan. Er wordt onderzoek gedaan naar welke afspraken er thuis bij de leerlingen gelden, uitleg gegeven over het democratisch proces in de gemeente Zaanstad en alvast nagedacht over een onderwerp om te bespreken in een raadsvergadering.

Excursie
Tijdens de excursie krijgen leerlingen een rondleiding in het depot van het Gemeentearchief en onderzoeken ze in de studiezaal archiefstukken die te maken hebben met de invoering van het algemeen vrouwenkiesrecht en kinderarbeid. In de raadzaal vergaderen en stemmen de leerlingen zelf over een voor hun relevant onderwerp.

Verwerkingsles
In de verwerkingsles op school wordt besproken wat de leerlingen hebben ontdekt in het depot en de bronnen op de studiezaal. Daarnaast wordt het voorstel van de raadsvergadering besproken; zijn er nog actiepunten die moeten worden gedaan?

Praktische informatie

Zie voor meer informatie www.cultuurmenuzaanstreek.nl of neem contact op met het gemeentearchief.