Open data
Het Gemeentearchief Zaanstad biedt haar toegangen, nadere toegangen per inventarisnummers en collecties aan als open data. U vindt deze hier.
Open data zijn gegevens die vrij beschikbaar zijn met een minimum aan beperkingen. Bij overheden gaat het om overheidsinformatie, die openbaar is, waar geen auteursrecht of andere rechten van derden op rust, die bekostigd is uit publieke middelen en is voortgekomen uit uitvoering van de publieke taak. Open data zijn bij voorkeur computer-leesbaar en voldoen aan open standaarden.

Voor wie
Open data zijn vooral bedoeld voor ontwikkelaars en niet voor eindgebruikers of individuele stamboomonderzoekers. Met behulp van open data kunnen bijvoorbeeld nieuwe applicaties ontwikkeld worden of grootschalige statistische analyses worden uitgevoerd.

Bronvermelding
Personen en organisaties kunnen de open data vrij gebruiken, al dan niet voor commerciële doeleinden. De open data van het Gemeentearchief Zaanstad zijn te gebruiken onder de licentie CC BY 4.0 Naamsvermelding. Dat wil zeggen dat u vrij bent het werk te delen, te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat, het werk te bewerken, te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken en dat voor alle doeleinden. Wel dient u de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk is veranderd. U mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat. Tot slot moet u altijd publiciteits-, privacy- en morele rechten in acht nemen; deze kunnen het gebruik van een werk beperken. Zie ook https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.nl.