Het Gemeentearchief Zaanstad heeft servicenormen opgesteld waarin is opgenomen wat u van ons mag verwachten op het gebied van dienstverlening. Deze servicenormen zijn opgesteld door de Branchevereniging Archiefinstellingen in Nederland en aangepast aan de situatie bij de Gemeente Zaanstad.

Servicenormen Gemeentearchief Zaanstad, versie oktober 2014 (pdf)