Uw zoekacties: Adresboeken (gescand)

Adresboeken (gescand)

Adresboeken zijn een rijke historische bron voor wie geïnteresseerd is in de bewoningsgeschiedenis van een dorp of stad. In veel gemeenten werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de jaren zeventig van de 20ste eeuw adresboeken uitgegeven. Hierin zijn de namen vermeld van de inwoners met hun adressen en vaak ook hun beroep. In de beginjaren werden alleen de beter gesitueerde bewoners vermeld, later werd iedereen opgenomen. Ook bevatte het adresboek vaak informatie over instellingen en verenigingen. Het was daarmee een voorloper van het huidige telefoonboek, de Gouden Gids en de gemeentegids. De gegevens waren afkomstig van de gemeente en de Kamer van Koophandel. Toen begin jaren zeventig van de vorige eeuw de privacy van personen steeds zwaarder ging wegen besloot de overheid de persoonsgegevens niet meer te verstrekken. Daarnaast was door de opkomst van de telefoon, de telefoongids een grote concurrent geworden, evenals de Gele (later Gouden) Gids waarvan de eerste in 1965 verscheen. De rol van het adresboek was hiermee uitgespeeld.

U kunt alle adresboeken selecteren door onder de optie Filter te kiezen voor de soort Adresboek.

 

http://ow.ly/dOsp3014Nbq

 

 

Een deel van deze Adresboeken zijn gescand. U kunt deze op woorden doorzoeken via de zoekingang Adresboeken (gescand).
Deze herkent u aan de filmstrip onder de beschrijving. Aan het veld Link: hangt een link naar de zoekingang. http://ow.ly/FruI3014NjI

 


Tips bij het zoeken:
Letters worden niet altijd goed herkend. Denkt u bijvoorbeeld aan advertenties met bijzondere lettertypen.
Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.

Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

U kunt zelf de sortering aanpassen door te sorteren op datum (op- of  aflopend).
Filteren: u kunt uw zoekvraag beperken door een jaar of titel te selecteren.

 

NB: U kunt niet filteren op plaatsnaam. De boeken zijn van kaft-tot-kaft gescand. Bovenaan elke pagina staat vermeld in welke woonplaats de naam c.q. straat voorkomt.

 

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
8.219 pagina's
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 17
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 17
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
17
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 18
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 18
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
18
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 19
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 19
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
19
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 20
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 20
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
20
Jaar:
1882
XII .
Particuliere Instellingen en Maatschappijen .
Een bijzondere school , betalend . Hoofd A . J . van Wijk . Het sclioolgeld bedraagd f 1 .— per maand voor elk kind .
Hieraan is verbonden eene avondschool , tot het geven van onder-wijs ( onderwijs ) in de Fransclie , Engelsolie en Hoogdnitsche taal tegen een leergeld van f 1 .— per maand voor elk kind .
Eene Christelijk nationale school , betalend . Hoofd L . van Wijn-gaarden ( Wijngaarden ) . Het schoolgeld is 70 Cts . per maand voor elk kind .
Eene Roomsch-Katholieke school ( St . Josepli-gestioht .) Hoofd Mej . Johanna Henrica Nielsen .
Eene Christelijk Oerefonneerde hevjaarsehool voor kinderen van minvermogenden .
Eene beioaarschool van de vereenigingtot verbreiding der Waarheid .
Bene muziekschool . Onderwijzer J . W . Kersbergen . De kosten van het onderwijs zijn f 50 .— per jaar .
Het Departement t>Zaandaii %' der Maatschappij tot Nnt van ' t Algemeen. Hiervan gaat uit :
De Spaarbank . Geopend des Zaterdags van 6.30 tot 9 ntir .
De Leesbibliotheek . Greopend des Donderdags van 1 tot 3 nnr .
De Volkszang school . Onderwijzer A . Bakker .
Twee winteravondscholen .
Een bewaarschool .
Een naai - en hreischool .
Vereeniging » Tot plaatselijk Nut ." Hiervan gaat uit :
1 . De hulpbank , die aan kleine neringdoenden voorschottengeeft tot / 500 , onder verplichte terugbetaling binnen dentijd van een jaar , in wekelijksche termijnen .
Zittingdag des Dinsdags van 5 tot 7 uur .
2 . Het bouwen van arbeiderswoningen volgens de eischen der hygiene , welke woningen óf gehuurd kunnen worden tegenden gewonen prijs , of tegen een eenigszins verhoogden prijs,die de woningen na verloop van zekeren tijd tot het eigen-dom ( eigendom ) der huurders maakt .
De Vrouwenvereeniging .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 21
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 21
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
21
Jaar:
1882
XIII .
De Zangvereeniging y>]<:uferpe ," die zich . in liet bijzonder aan de beoefening der klassieke muziek wijdt .
De Mïiziekvereeniging )->] Iarmome ."
Eene Bebating-Ché .
De Rederijkerskamers i > Vondel ."
De Grymnastiekvereeniging tiAoMlks ."
)) » - SiConcordia ."
Het Natuurkundig gezelscbap DPhysica ."
De Vereeniging tide Toekomst ." Deze vereeniging Ireert pensioenen uit aan weduwen van arbeiders .
Het Zaaiilandsch schoolfomls . Deze instelling bestrijdt uit jaar-lijksche ( jaarlijksche ) bijdragen van ƒ 2.60 of buitengewone giften , bet onderwijs aan de Hoogere Burgersobool of de scholen voor xiitgebreid lager onderwijs , van die kinderen , die door buiteiigewonen vJijt uitmunten en wier ouders niet in staat zijn het schoolgeld , enz . te betalen . Kinderen van behoeftige ouders uit de Zaanlandsohe gemeenten kunnen hiervoor worden aanbevolen .
Het Departement y>Zaaiidam " voor het Doofstommen-Instituut te Groningen . Informatiën bij C . Oorver van Wessem .
Afdeeling Nederlandsch Mettrmj . Voorzitter C . Oorver van Wessem .
IJsclub . President O . Oorver van Wessem .
Agentschap der Maatschappij van Weldadigheid .
Weeshuizen .
Het Boomsch-Katholiek Weeshuis , Oostzijde O 1 . Hoofd A . Tel . Gretal verpleegden op 1 Januari 1882 , 8 personen .
Het Burgerlijk Wees - en Armhuis , Bloemgracht C 171 . Hoofd G -. Wit . Gretal verpleegden op 1 Januari 1882 , 34 personen .
Het Diaconie Weeshuis der Ned . Herv . Gemeente ; Bloemgracht C 173 . Hoofd J . de Eooij . Getal verpleegden op 1 Januari 1882 , 31 personen .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 22
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 22
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
22
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 23
 
 
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 24
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 24
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
24
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 25
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 25
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
25
Jaar:
1882
3
Beckmann . J . H ., Tuinman en Bloemhioeeher , Vinke-pad ( Vinkepad ) H 353 . • j-Beets ( jBeets ) . C , Veehouder , " Westz . dijk L 39 . Berg . Jb . van den , particulier , Zuiddijk B 152 . Bergen . F . van , Verffabrikant , O.z . D 277 . *§ Bergman . G ., in Manufacturen , Hoogendijk K 2 . ( Zie
Adv . No . 12 .) ^
* Bergman . J . B ., Tabakskerver , in Kruidenierswaren ,
Zuiddijk B 99 . fBerkhof , B . J . van den , Ingenieur , O.z . D 383 . Best . ( Wed . K . Nieuwenhuis ) L . D ., in Kruideniers-waren ( Kruidenierswaren ) , W.z . H 137 . Beudeker . J ., Lattenzager , Bakkerspad Gr 270 . Beijer . G ., Huisschilder en Glazenmaker , Boomsaard-pad ( Boomsaardpad ) B 140 . ^ Beijeren . H . van , Huistimmerman , Geldeloozepad J 65 . Bilt . W . J . van der,iroq/(ieenerscAooZ,HoogendijkK99.t§Binkhorst . L ., Patentoliefabrikant , W.z . H 136 . *§ Blaauboer . J ., Firma Pieter Noomen & Co ., Hout-zager ( Houtzager ) , Schapenpad H 228 . * Blans . H ., particulier , O.z . C 262 . t§Blans . H . Hz ., Pelder , O.z . C 262 . Blans . K ., O.z . D 104 . Blans . H . Kz ., Koopman , O.z . D 104 . fBlees . G ., in Kruidenierswaren , Bootenmakerspad ( Zuid-zijde ( Zuidzijde ) ; H 43 . ^ Blees . K ., Kantoorbediende , Hal&traat C 251 . * Bloetjes . G ., Boomgaardpad B 112 . fBoekel . H . Hz ., in Manufacturen , Zuiddijk A 152 . Boekhout . A ., Onderwijzer , Papenpad G 30 . * Boele . W . J ., Notaris , O.z . C 242 . * Boer . C . Jz . de . Verhuurder van paarden en rijtuiqen , Hoogendijk K 16 . J v ^ * Boer . D . de , Veehouder , Blauwepad F 189 . tBoer . G . de , in Kruidenierswaren , Zuiddijk A 17 . * Boer . K . de . Verhuurder van een paard . Veehouder ,
Westz . dijk L 15 . Boer . K . Dz . de . Veehouder , O.z . D 281 .
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 26
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 26
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
26
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 27
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 27
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
27
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 28
 
 
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 29
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 29
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
29
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 30
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 30
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
30
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 31
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 31
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
31
Jaar:
1882
 
 
 
 Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 32
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan, pagina 32
Titel:
Adresboek van de Zaanstreek : Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Wormerveer, Krommenie, Westzaan en Oostzaan
Pagina:
32
Jaar:
1882
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS