Uw zoekacties: Bestanden

Bestanden

In deze index doorzoekt u bestanden van archiefstukken die door middel van OCR technieken of het toevoegen van transcripties inhoudelijk doorzoekbaar zijn.

beacon
832  zoekresultaten
sorteren op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Encyclopedie van de Zaanstreek, 1991; p. 142
Titel:
Encyclopedie van de Zaanstreek
Ondertitel:
Deel 2 L-Z
Paginanummer:
142
Jaar:
1991
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Encyclopedie van de Zaanstreek, 1991; p. 66
Titel:
Encyclopedie van de Zaanstreek
Ondertitel:
Deel 2 L-Z
Paginanummer:
66
Jaar:
1991
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Encyclopedie van de Zaanstreek, 1991; p. 271
Titel:
Encyclopedie van de Zaanstreek
Ondertitel:
Deel 2 L-Z
Paginanummer:
271
Jaar:
1991
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Pagina
Encyclopedie van de Zaanstreek, 1991; p. 276
Titel:
Encyclopedie van de Zaanstreek
Ondertitel:
Deel 2 L-Z
Paginanummer:
276
Jaar:
1991
In feite is het huidige kadaster door een de-creet ( decreet ) van Napoleon tot stand gekomen . Doel was een rechtvaardiger grondbelasting en meer rechtszekerheid betreffende de eigen-dommen ( eigendommen ) . Na opmetingen en vervaardiging van kaarten ( sinds 1817 ) is het kadaster m 1832 van praktische betekenis geworden . De grondslagen van de kadastrale administratie zijn de zogenaamde ' minuutplans ' en de ' oorspronkelijk aanwijzende tafels ". Minuut-plans ( Minuutplans ) zijn de oudste getekende kaarten van het kadaster , waarop alle gronden met wo-ningen ( woningen ) , erven , wegen en wateren zijn ingete-kend ( ingetekend ) , meestal 1:2500 of 1:1250 . De percelen hebben een eigen nummer . Het aantal plans varieert per gemeente . De oorspronkelijk aanwijzende tafels zijn registers bij de mi-nuutplans ( minuutplans ) . Er staan zaken in vermeld zoals naam , beroep en woonplaats van eigenaren of vruchtgebruikers , soort bebouwing en de oppervlakte daarvan , de klassering en de be-lastbare ( belastbare ) opbrengst . Zo ontstond sinds 1817 een steeds vollediger wordende betrouwbare administratie van al het onroerend goed . In het Gemeente-archief ( Gemeente-archief ) bevinden zich tal van kadastrale kaarten en gegevens van alle Zaanse gemeenten . De waarde ervan is van groot belang voor historisch onderzoek , om-dat ( omdat ) de situatie is weergegeven vóór de radica-le ( radicale ) ruimtelijke veranderingen die na om-streeks ( omstreeks ) 1850 hun beslag kregen . Evenals in andere provincies is in Noord-Holland ( Noord-Holland ) een Stichting Kadastrale Atlas opge-richt ( opgericht ) , met als doelstelling de publikatie per gemeente van de kadastrale minuutplans en de bijbehorende lijsten van percelen en eige-naren ( eigenaren ) . De Zaanstreek komt in het begin van de jaren ' 90 aan bod .
Gevonden alinea's: 2