Bouwtekeningen van de voormalige Zaangemeenten in de periode ca. 1900-1973
Van alle zeven gemeenten waaruit Zaanstad is ontstaan en de gemeente Oostzaan, zijn bouwdossiers van privé-gebouwen bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig. Het bewaren van bouwdossiers door gemeenten werd pas omstreeks 1900 verplicht gesteld. Vóór die tijd werden de tekeningen veelal teruggegeven aan de aanvrager. Dat is de reden dat er van woningen van vóór ca. 1900 weinig bouwdossiers aanwezig zijn. Overigens zijn er uiteraard wel van panden, die voor 1900 gebouwd zijn, tekeningen van latere verbouwingen. De bouwdossiers van de zeven voormalige Zaangemeenten zijn aanwezig tot en met 1973.

Wat vindt u hier wel en wat niet?
U vindt in deze index bouwdossiers van hoofdzakelijk "prive-gebouwen", dat wil zeggen huizen en bedrijfsruimten. Deze dossiers zijn gedateerd vanaf ca. 1900 tot 1973 (voormalige Zaangemeenten) en 1999 (Oostzaan).
U vindt hier dus niet:

  • Bouwtekeningen voor ca. 1900. Deze zijn veelal niet bewaard gebleven.
  • Bouwtekeningen van de gemeente Zaanstad vanaf 1974. Neem contact op via de website www.zaanstad.nl (zoeken op “bouwtekening”).
  • Bouwtekeningen van de gemeente Oostzaan vanaf 2000. Neem daarvoor contact op met de gemeente Oostzaan.
  • Bouwtekeningen van infrastructurele projecten. Zoek in onze archiefcollectie (veelal in het archief van de gemeentebesturen of Dienst Gemeentewerken).
  • Bouwtekeningen van gemeentelijke gebouwen. Zoek in onze archiefcollectie (veelal in het archief van de gemeentebesturen of Dienst Gemeentewerken).

Zoekwijzer Gebouwenonderzoek
In de Zoekwijzer gebouwenonderzoek (paragraaf 1.2) vindt u meer informatie over de inhoud van bouwdossiers. Ook leest u daar meer over het doen van kadastraal onderzoek (paragraaf 1.3), waarmee u de historie van perceeleigenaren tot circa 1832 kunt herleiden en over onderzoeksmogelijkheden naar gebouwen vóór die tijd (paragraaf 1.1 en 2.1).

Aanvragen bouwvergunningen
Door bovenaan deze pagina op ‘Zoeken’ te klikken, komt u in het overzicht met alle vergunningen die bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig zijn, waaronder bouwvergunningen. U kunt vervolgens in de balk links bovenin zoeken op trefwoord. U kunt algemeen zoeken of specifiek op straat en huisnummer. Bedenk daarbij dat het soms handig is om het * te gebruiken om alle vervoegingen van een bepaald woord te vinden. Zo vindt u met het trefwoord kerk* niet alleen kerkstraat maar ook kerklaan of kerkplein.
Wanneer u op een beschrijving klikt, kunt u vervolgens het dossier digitaal inzien (links klikken, waarna het in pdf in groot scherm opent).
Wanneer het dossier nog niet gedigitaliseerd is, kunt u het aan de rechterzijde het dossier ter inzage vragen op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad. U kunt dan thuis al reeds bouwdossiers reserveren om in te zien tijdens de openingstijden. Zie daarvoor deze handleiding. Het aanvragen kan uiteraard ook gewoon tijdens openingstijden, het dossier wordt zo spoedig mogelijk ter inzage gegeven.

Kadaster
De archieven van de Zaanse kadastrale gemeenten zijn digitaal beschikbaar. U vindt de scans onder de beschrijving in de zogenoemde inventaris, dat wil zeggen een lijst met beschrijvingen van de boeken, registers en dossiers die zich in dat archief bevinden. Door de bewuste beschrijving eenmaal aan te klikken, kunt u de scans zien. Deze zijn gratis te downloaden. Let op: deze scans zijn niet doorzoekbaar op adres of naam van de eigenaar van het perceel. In de zoekwijzer wordt uitgelegd hoe u in de kadasterarchieven onderzoek doet.
Kadastrale kaarten zijn digitaal te raadplegen in de Beeldbank.