Zoek in bouwvergunningen en hinderwetvergunningen 

 

U vindt hier bouwtekeningen en constructieberekeningen van panden in de Zaanstreek. In de grijze balk hierboven vindt u nog diverse bronnen over de historie van gebouwen.

Bouwvergunningen met tekeningen van de voormalige Zaangemeenten in de periode ca. 1900-1983
Van alle zeven gemeenten waaruit Zaanstad is ontstaan, de gemeente Zaanstad t/m 1983 én van de gemeente Oostzaan tot en met 1999, zijn bouwdossiers van privé-gebouwen bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig. Het bewaren van bouwdossiers door gemeenten werd pas omstreeks 1900 verplicht gesteld. Vóór die tijd werden de tekeningen veelal teruggegeven aan de aanvrager. Dat is de reden dat er van woningen van vóór ca. 1900 weinig bouwdossiers aanwezig zijn. Overigens zijn er uiteraard wel van panden, die voor 1900 gebouwd zijn, tekeningen van latere verbouwingen.
De bouwdossiers van de zeven voormalige Zaangemeenten zijn aanwezig tot en met 1973.
De bouwdossiers van de gemeente Zaanstad zijn aanwezig van 1974-1983
De bouwdossiers van Oostzaan zijn aanwezig tot en met 1999.
Hinderwetvergunningen van de voormalige Zaangemeenten tot en met 1974

Wat vindt u hier wel en wat niet?
U vindt in deze index hinderwetvergunningen en bouwdossiers van hoofdzakelijk "prive-gebouwen", dat wil zeggen huizen en bedrijfsruimten. Deze dossiers zijn gedateerd vanaf ca. 1900 tot 1973 (voormalige Zaangemeenten) 1974-1983 (Zaanstad) en ca. 1990-1999 (gemeente Oostzaan).
U vindt hier dus niet:

  • Bouwtekeningen voor ca. 1900. Deze zijn veelal niet bewaard gebleven.
  • Bouwtekeningen van de gemeente Zaanstad vanaf 1984. Neem contact op via de website www.zaanstad.nl (zoeken op “bouwtekening”).
  • Bouwtekeningen van de gemeente Oostzaan vanaf 2000. Neem daarvoor contact op met de gemeente Oostzaan.
  • Bouwtekeningen van infrastructurele projecten. Zoek in onze archiefcollectie (veelal in het archief van de gemeentebesturen of Dienst Gemeentewerken).
  • Bouwtekeningen van gemeentelijke gebouwen. Zoek in onze archiefcollectie (veelal in het archief van de gemeentebesturen of Dienst Gemeentewerken).

LET OP: Wij helpen u zoveel mogelijk zoeken naar het dossier van het juiste adres. Inhoudelijk bouwkundig advies kunnen wij u niet geven. U dient zelf te bepalen van welke bouwtekeningen u kopieën of scans nodig heeft.

Zoekwijzer Gebouwenonderzoek
In de Zoekwijzer gebouwenonderzoek (paragraaf 1.2) vindt u meer informatie over de inhoud van bouwdossiers. Ook leest u daar meer over het doen van kadastraal onderzoek (paragraaf 1.3), waarmee u de historie van perceeleigenaren tot circa 1832 kunt herleiden en over onderzoeksmogelijkheden naar gebouwen vóór die tijd (paragraaf 1.1 en 2.1).

Inzien hinderwetvergunningen en bouwvergunningen
Door bovenaan deze pagina op ‘Zoeken’ te klikken, komt u in het overzicht met alle vergunningen die bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig zijn, waaronder bouwvergunningen. U kunt vervolgens in de balk links bovenin zoeken op trefwoord. U kunt algemeen zoeken of specifiek op straat en huisnummer. Bedenk daarbij dat het soms handig is om het * te gebruiken om alle vervoegingen van een bepaald woord te vinden. Zo vindt u met het trefwoord kerk* niet alleen kerkstraat maar ook kerklaan of kerkplein.
Wanneer u op een beschrijving klikt, kunt u vervolgens het dossier digitaal inzien (links klikken, waarna het in pdf in groot scherm opent).
Wanneer het dossier nog niet gedigitaliseerd is, kunt u het aan de rechterzijde het dossier ter inzage vragen op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad. U kunt dan thuis al reeds bouwdossiers reserveren om in te zien tijdens de openingstijden. Zie daarvoor deze handleiding. Het aanvragen kan uiteraard ook gewoon tijdens openingstijden, het dossier wordt zo spoedig mogelijk ter inzage gegeven.

Let op: voor het inzien van gedigitaliseerde bouwtekeningen uit de periode 1974-1983, klik op "Bevat" om naar de gedigitaliseerde documenten te gaan.
Als er ook nog papieren documenten zijn die niet zijn gedigitaliseerd, kunt u deze inzien op de studiezaal. U ziet dan rechtsboven de dossieromschrijving een map-icoontje. Daar kunt u het dossier aanvragen voor inzage op de studiezaal en maak daarbij ook een afspraak.


Voorbeeld van een dossier uit de periode 1974-1983. Onder "Bevat" zijn digitale bestanden te zien.
Rood omcirkeld de aanvraag-icoon om de papieren documenten te reserveren voor inzage op de studiezaal.

 


Kadaster
De archieven van de Zaanse kadastrale gemeenten zijn digitaal beschikbaar. U vindt de scans onder de beschrijving in de zogenoemde inventaris, dat wil zeggen een lijst met beschrijvingen van de boeken, registers en dossiers die zich in dat archief bevinden. Door de bewuste beschrijving eenmaal aan te klikken, kunt u de scans zien. Deze zijn gratis te downloaden. Let op: deze scans zijn niet doorzoekbaar op adres of naam van de eigenaar van het perceel. In de zoekwijzer wordt uitgelegd hoe u in de kadasterarchieven onderzoek doet.
Kadastrale kaarten zijn digitaal te raadplegen in de Beeldbank.