Als u een afbeelding uit de collectie van het Gemeentearchief Zaanstad downloadt zijn er een aantal zaken waar u rekening mee dient te houden:

Niet-toonbare afbeeldingen
Zoals u merkt, is slechts een deel van onze collectie afbeeldingen zichtbaar op internet. Van de overige afbeeldingen vindt u alleen beschrijvingen. Op veel van onze afbeeldingen berusten namelijk nog auteursrechten. Wij mogen die niet zonder toestemming van de maker op onze website laten zien.
Alle ontbrekende afbeeldingen zijn wel te bekijken op onze studiezaal. Zie hier onze openingstijden.

Vrij downloadbare afbeeldingen
Een deel van de afbeeldingen die u kunt zien, is vrij downloadbaar. Deze foto’s zijn vrij te gebruiken voor zowel privégebruik als voor publicatie. Voorwaarde is echter wel dat de bron wordt vermeld, op onderstaande wijze: Beschrijving], foto: [naam fotograaf], Collectie Gemeentearchief Zaanstad. Een beschrijving kan er dan als volgt uitzien: Gedempte Gracht in Zaandam, foto: W. de Jong, Collectie Gemeentearchief Zaanstad.

Niet-downloadbare afbeeldingen
Niet alle afbeeldingen uit de beeldbank zijn te downloaden omdat er in veel gevallen nog auteursrechten of beeldrechten op de werken berusten.

Auteursrechten
Auteursrecht of beeldrecht is een door de wet aan een auteur verleende waarborg van zeggenschap over het door hem gemaakte werk. In feite gaat het om het exclusieve exploitatierecht van de vervaardiger; hij of zij bepaalt wat er met zijn of haar werk gebeurt. Wilt u de beelden gebruiken? Vraag dan toestemming aan de eigenaar van het auteursrecht. 
Auteursrecht eindigt in de regel 70 jaar na overlijden van de vervaardiger van een werk (of na publicatie van een werk). Deze termijn begint vanaf de januari volgend op het sterfjaar van de maker. Auteursrecht kan worden overgedragen of nagelaten door de vervaardiger aan iemand anders. Maar ook dan blijft het leven van de vervaardiger aanknopingspunt voor het bepalen van de duur van het geldende recht.
Er zijn situaties waarbij auteursrecht niet geldt, namelijk bij het kopiëren van een werk voor eigen gebruik. Voor het ophangen van een reproductie binnen een huiselijke omgeving is bijvoorbeeld geen toestemming nodig van een auteursrechthebbende.
Bij twijfel verzoeken wij u contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

Embedding
Het Gemeentearchief Zaanstad wijst erop dat beelden uit de collectie uitsluitend mogen worden ingesloten op een andere website, wanneer direct duidelijk wordt dat de beelden zich bevinden in de beeldbank van het Gemeentearchief Zaanstad.

Rechthebbende
Het Gemeentearchief Zaanstad heeft zoveel als mogelijk auteursrechten op de beelden geregeld volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen alsnog contact opnemen via ons contactformulier.