Per 1 juni 2017 zijn de volgende inventarissen verbeterd:

PA-0048 Schildersbedrijf Dirk Daas, de weduwe D. Daas en Gerrit Daas, D. Baas en D. Baas en Zonen, 1833-1948
PA-0077 Meelfabriek en grutterij Wed. A. ten Kate en Zoon, 1710-1855
PA-0078 Schilders- en glazenmakersbedrijf Albert Kramer, 1829-1840

De inventarissen zijn hier te bekijken.