Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. In Zaanstad organiseren het Gemeentearchief, het 4 en 5 mei Comité Zaanstad en het Zaans Museum samen festiviteiten om de lokale herinnering aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding levend te houden.

Op vrijdagmiddag 14 februari wordt de tentoonstelling ‘Ambtenaar in oorlogstijd’ geopend in de vitrine van het stadhuis. Er is o.a. aandacht voor de TD-groep: het ambtenarenverzet waarin de latere Zaanse burgemeesters Gé Franken en Jan Kalff een belangrijke rol in hebben gespeeld.

Morele dilemma’s staan centraal in deze tentoonstelling. Tijdens het begin van de bezetting kregen vele ambtenaren hier mee te maken: leraren, politieagenten, gemeenteambtenaren.

Dilemma’s als: onderteken ik de Ariërverklaring? Wat doe ik als wiskundeleraar, als ik het wiskundeboek alleen nog mag gebruiken wanneer ik de pagina met de naam van de joodse auteur uit het boek scheur? Gehoorzaam ik het gezag of volg ik mijn geweten?

Voorafgaand aan de opening is er een openbare bijeenkomst in de raadszaal, waarin één van deze dilemma’s in een paneldiscussie nader uitgewerkt wordt.

Deze discussie wordt gevoerd door verschillende ambtenaren van Gemeente Zaanstad. Een trainer morele oordeelsvorming van het Bureau Integriteit van de Gemeente Amsterdam begeleidt het gesprek. Hij let erop dat de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen voldoende gewicht krijgen. Daarna formuleert hij de beslissing die we gaan onderzoeken. De gespreksdeelnemers brengen eerst de betrokkenen in beeld en daarna de argumenten die spelen.

Wij nodigen alle geïnteresseerden uit om deze openbare bijeenkomst bij te wonen.

 

Programma:

13.30     Inloop met koffie / thee

14.00     Opening  door gemeentesecretaris Cis Apeldoorn

14.10     Inleiding door auteur Erik Schaap over de situatie in de Zaanstreek in 1941

14.20     De ambtenaar van toen (acteur Roel Goudsmit) stelt zich voor, vertelt kort wat zijn dilemma is en bespreekt zijn overwegingen voor zijn beslissing.

14.30     Paneldiscussie met ambtenaren van nu

15.30     Nagesprek met alle aanwezigen

16.00     Opening tentoonstelling in de publiekshal

Na het bekijken van de vitrine is er tijd om na te praten bij een borrel.

 

U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier.

Aanmeldingen activiteiten Gemeentearchief Zaanstad

Voornaam(*)
Vul hier uw naam in

Achternaam(*)
Invalid Input

Email(*)
Gelieven uw email adres in te voeren

Telefoonnummer(*)
Gelieven een correct telefoonnummer in te vullen

Activiteit(*)
Selecteer een Activiteit