Bij archiefonderzoek met handschriften van vóór ca. 1800 is het volgen van een cursus oud-schrift (paleografie) heel nuttig. Het schrift van toen is namelijk geheel anders dan ons huidige handschrift en is tegenwoordig voor een ongeoefende lezer niet of moeilijk te lezen en te begrijpen.

In de Noordelijke Nederlanden werden vanaf de late Middeleeuwen twee soorten schrift gebruikt: het gotische cursief, met zijn zeer gevarieerde cursieve vormen en het humanistisch cursief, vanaf de 17e eeuw. Veel letters werden toen anders geschreven en de afwijkende spelling, woordenschat en vele afkortingen, waarvan de betekenis nu is vergeten, maken het lezen van oude handschriften lastig.

Lastig maar met veel oefening voor iedereen te leren!

Deze cursus paleografie voor beginners helpt u op weg met het oefenen van het leren lezen van verschillende handschriften.

Het lesprogramma is als volgt opgebouwd: na een algemene inleiding in de ontwikkeling van het schrift en de specifieke problemen van oud schrift, leert u verschillende teksten uit de periode 1447-1782 te lezen en te begrijpen. De voorbeeldteksten voor deze cursus komen uit Zaanse archieven. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud en gebruiksmogelijkheden van de verschillende archiefbronnen.

De teksten worden in 8 avonden behandeld van 19.00 - 21.00 uur. Na afloop krijgt u van de teksten transcripties doorgemaild, zodat u deze thuis nog eens kunt bestuderen.

Aan iedere les is huiswerk verbonden en bestaat uit het gedeeltelijk lezen en transcriberen van teksten voor de volgende les.

Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om oude handschriften te lezen en te begrijpen.

 

Cursusgegevens:

Wanneer:  8 donderdagavonden van 8 oktober t/m 26 november  19.00 - 21.00 uur. Let op: deze cursus zit al vol! U kunt zich nog wel aanmelden. Dan staat u op de wachtlijst en kunnen we u benaderen als we de cursus nogmaals organiseren.

Waar: Gemeentearchief Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam

Kosten: €95,- voor 8 lessen inclusief cursusmateriaal (met pin te voldoen op de avond zelf)

Docent: Els Mak, archivist en gepensioneerd beheerder van de Topografisch-Historische Atlas van het Waterlands Archief. Els is sinds 1984 docent Paleografie en speurt nog altijd in archieven naar interessante teksten.

Maximaal 6 deelnemers. Als er meer aanmeldingen zijn, maken we een wachtlijst en organiseren we de cursus volgend jaar nog een keer.

U  kunt zich aanmelden voor deze activiteit via het onderstaande formulier:

Aanmeldingen activiteiten Gemeentearchief Zaanstad

Voornaam(*)
Vul hier uw naam in

Achternaam(*)
Invalid Input

Tussenvoegsel - optioneel
Invalid Input

Email(*)
Gelieven uw email adres in te voeren

Telefoonnummer(*)
Gelieven een correct telefoonnummer in te vullen

Activiteit(*)
Selecteer een Activiteit

Met hoeveel personen komt u(*)
Vul het aantal personen in.

 

Els Mak met één van de handschriften voor de cursus