Bij archiefonderzoek met handschriften van vóór ca. 1800 is het volgen van een cursus oud-schrift (paleografie) heel nuttig. Het schrift van toen is namelijk geheel anders dan ons huidige handschrift en is tegenwoordig voor een ongeoefende lezer niet of moeilijk te lezen en te begrijpen.

In de Noordelijke Nederlanden werden vanaf de late Middeleeuwen twee soorten schrift gebruikt: het gotische cursief, met zijn zeer gevarieerde cursieve vormen en het humanistisch cursief, vanaf de 17e eeuw. Veel letters werden toen anders geschreven en de afwijkende spelling, woordenschat en vele afkortingen, waarvan de betekenis nu is vergeten, maken het lezen van oude handschriften lastig.
Lastig maar met veel oefening voor iedereen te leren!

Deze cursus paleografie voor beginners helpt u op weg met het oefenen van het leren lezen van verschillende handschriften.
Het lesprogramma is als volgt opgebouwd: na een algemene inleiding in de ontwikkeling van het schrift en de specifieke problemen van oud schrift, leert u verschillende teksten uit de periode 1447-1782 te lezen en te begrijpen. De voorbeeldteksten voor deze cursus komen uit Zaanse archieven. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud en gebruiksmogelijkheden van de verschillende archiefbronnen.
De teksten worden in 8 avonden behandeld van 19.00 - 21.00 uur. Na afloop krijgt u van de teksten transcripties doorgemaild, zodat u deze thuis nog eens kunt bestuderen.
Aan iedere les is huiswerk verbonden en bestaat uit het gedeeltelijk lezen en transcriberen van teksten voor de volgende les.
Na afloop van deze cursus bent u beter in staat om oude handschriften te lezen en te begrijpen.

De cursus wordt verzorgd door docente Els Mak, archivist en gepensioneerd beheerder van de Topografisch-Historische Atlas van het Waterlands Archief. Els is sinds 1984 docent Paleografie en speurt nog altijd in archieven naar interessante teksten.o          Data: 8 maandagavonden  19, 26, september, 3, 10, 24, 31 oktober , 7 en 14(*) november 2022

o          Tijd: 19.00 - 21.00 uur
(*) De laatste avond duurt tot 21:30 uur in verband met een rondleiding door de depots.

o          Locatie: Gemeentearchief Zaanstad, Stadhuisplein 100, Zaandam

o          Deelname is €95,- voor 8 lessen inclusief cursusmateriaal (met pin te voldoen op de avond zelf)

o          Aanmelden via onderstaand invulformulier:

Aanmeldingen activiteiten Gemeentearchief Zaanstad

Voornaam(*)
Vul hier uw naam in

Achternaam(*)
Invalid Input

Email(*)
Gelieven uw email adres in te voeren

Telefoonnummer(*)
Gelieven een correct telefoonnummer in te vullen

Activiteit(*)
Selecteer een Activiteit