Bij het Gemeentearchief geven de politiebroers Tjeertes een lezing over de geschiedenis van de Nederlandse politie. De lezing is op vrijdagmiddag 18 november om 14.00 uur.

Paul Tjeertes vertelt dat de geschiedenis van de politie verbonden is met belangrijke gebeurtenissen in Nederland,  waarbij de vraag “Wie heeft het gezag over de politie?” centraal stond en staat. Vóór de Tweede Wereldoorlog bestonden er wel vijf soorten politie: de Koninklijke Marechaussee, de Rijksveldwacht, de Gemeenteveldwacht, de Gemeentepolitie en het korps Politietroepen.

Door de jaren heen spelen steeds dezelfde vraagstukken: de sterkte en organisatie van de politie, de waardering, de opleiding en de uitrusting. “Wie het verleden niet kent, snapt niets van het heden en is in de toekomst gedoemd dezelfde fouten te maken”… Een goede reden om de lezing bij te wonen!

Frank Tjeertes zal vervolgens per voormalige Zaanse gemeente aangeven waar en welke informatie er over de politie in het Gemeentearchief Zaanstad te vinden is. De broers zetten zich met hun kennis namelijk ook in als vrijwilliger bij het Gemeentearchief.

GAZ 22.17069 Dit zijn níet Paul en Frank Tjeertes

Wie zijn Paul en Frank Tjeertes?

Paul Tjeertes kwam in september 1966 als adspirant in dienst bij de toenmalige Gemeentepolitie Zaandam. Na de vorming van de gemeente Zaanstad in 1974 werd hij brigadier/wachtcommandant, waarna hij acht jaar de functie van regionaal docent Vuurwapenopleidingen en Benaderingstechnieken vervulde. Na zijn bevordering tot adjudant gaf hij mede leiding aan de surveillancedienst van de politie Zaanstad. Na de vorming van de regionale politie Zaanstreek/Waterland werd hij als inspecteur eerst groepschef van de wijkeenheid Wormerland/Wormerveer en daarna gaf hij leiding aan de districtsrecherche Noord. De laatste vijftien jaar was hij chef van het regionaal bureau Wapens en Munitie, belast met de bestrijding van de vuurwapencriminaliteit.

Hij was vanaf de oprichting bestuurslid van het voormalige Politiemuseum Zaandam en is nu bestuurslid van de Stichting Historisch Wormer, waarvan zijn broer Frank voorzitter is.

Frank Tjeertes  begon in 1971 bij de Gemeentepolitie Zaandam bij de vreemdelingendienst. Na een paar jaar vervolgde hij zijn carrière bij het stafbureau Hoofdcommissariaat van de inmiddels opgerichte korps Gemeentepolitie Zaanstad, waar Organisatieontwikkeling en Personeelszaken tot zijn werkzaamheden behoorden. In 1982 werd hij hoofd van de Beheersdienst waar alle niet-politiële functies onder vielen. Van 1997 tot zijn pensioen in 2009 was hij als manager Integrale kwaliteitszorg belast met de implementatie en uitvoering van het politiekwaliteitszorgsysteem. Het beoordelen van de bedrijfsvoering van andere regionale politiekorpsen via audits behoorde daarbij ook tot zijn werk.

Hij is nu voorzitter van de Stichting Historisch Wormer.