De geplande invoermiddag voor deelnemers aan het Vele Handen-project "Zaanse transportakten" is geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen.

Deze middag vindt plaats op een historisch bijzondere plek: namelijk daar waar een deel van de transportakten in de 17e en 18e eeuw werd opgesteld: in het Rechthuis van de voormalige Banne Westzaan. De schout en schepenen kwamen op de rechtsdag bijeen in de Rechtzaal om recht te spreken, en ook vonden dan verkopingen van roerend en onroerend goed plaats, voor het oog en oor van de schout en schepenen. De secretaris maakte een transportakte op.

Tijdens deze invoermiddag beginnen we met een korte rondleiding door 't Reghthuys en vervolgens gaan we in de Reghtzaal aan de slag om de transportakten die deels hier (en in de andere Zaanse rechthuizen) werden opgesteld, te transcriberen.

De geplande invoermiddag voor deelnemers aan het Vele Handen-project "Zaanse transportakten" is geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen.Foto: Wim de Jong, 2014 (21_53805)