In de nieuwe tentoonstelling in het stadhuis ziet u een selectie van branden in de Zaanstreek uit de fotocollectie van het Gemeentearchief: meestal zijn dat allesvernietigende en onomkeerbare rampen, ook als daarbij geen slachtoffers vallen. Van het ene op het andere moment is er niets meer over van je spullen, je bedrijf of je woonhuis.

Bekijk hier de hoogtepunten van de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz op 10 oktober 2022 in het Zaantheater! 

Het invoerwerk van het VeleHandenproject Zaanse Verpondingsregisters is gereed. Helpt u vervolgens mee om opnieuw een heel belangrijke bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken? 

Op vrijdag 16 september vond er een feestelijke veterinaire gelegenheid plaats in het stadhuis: oud-dierenarts Joost van Erp 

Tussen 1674 en 1981 bereikte het Zaanse witpapier een grote internationale afname en reputatie. Tot in alle uithoeken van de wereld werd het toegepast door staatshoofden, diplomaten, hofarchitecten, cartografen, kunstenaars en musici van naam.