Het invoerwerk van het VeleHandenproject Zaanse Verpondingsregisters is gereed. Helpt u vervolgens mee om opnieuw een heel belangrijke bron van het Zaanse verleden beter toegankelijk te maken? 

Tussen 1674 en 1981 bereikte het Zaanse witpapier een grote internationale afname en reputatie. Tot in alle uithoeken van de wereld werd het toegepast door staatshoofden, diplomaten, hofarchitecten, cartografen, kunstenaars en musici van naam.

Op woensdag 20 april 2022 heeft wethouder Rita Noordzij de tentoonstelling 'Zilveren meesterwerken' geopend in de publiekshal

Recent is de inventaris op het archief van de Stichting Beheer Hervormde Kerk Krommeniedijk voltooid. Hiermee is het archief van deze stichting toegankelijk voor onderzoek.

In maart 2022 is een nieuw archief beschikbaar gekomen voor onderzoek.