Met ingang van 2017 zijn weer de beperkingen op de openbaarheid van diverse akten van de burgerlijke stand opgeheven. Dat betekent dat de akten van de burgerlijke stand van de voormalige Zaangemeenten en de gemeente Oostzaan openbaar zijn als volgt:

  • Geboorteakten van 1811 tot en met het jaar 1916
  • Huwelijksakten van 1811 tot en met het jaar 1941
  • Overlijdensakten van 1811 tot en met het jaar 1966

De akten van de recent vrijgekomen jaren (1916, 1941 en 1966) zijn digitaal beschikbaar en te vinden in de inventarissen. De akten zijn nog niet op naam toegankelijk, daar wordt door onze vrijwlligers hard aan gewerkt. Deels zijn oudere akten te raadplegen via de website www.wiewaswie.nl, deels op microfiche op de studiezaal van het gemeentearchief.

Deze zoekwijzer kan u helpen bij het raadplegen van de akten van de burgerlijke stand.


De afdeling Burgerzaken van het gemeentehuis aan het Bannehof in Zaandijk, ca. 1994. Foto © GAZ, 21.44795.