Link naar het overzicht van de archiefinventarissen

OA-0035 Ambachtsheerlijkheid, later Gemeentebestuur Krommenie, (1532) 1586-1813 (1828)
De naam Krommenie werd voor het eerst voor het dorp gebruikt aan het einde van de 13e eeuw. In 1400 was het gehele Zaanse gebied ten westen van de Zaan en boven het IJ een ambachtsheerlijkheid, een bestuursvorm die was ontstaan uit een feodale verdeling van het overheidsgezag in de Middeleeuwen. Het gezag van de ambachtsheer betrof een gebied waaraan bepaalde economische en zakelijke rechten waren verbonden. Tot 1729 werden de ambachtsheren aangesteld door de Staten van Holland en West-Friesland.
In 1729 is de ambachtsheerlijkheid door de regenten van Krommenie voor f 25.000 van de Staten van Holland en West-Friesland gekocht. Begin 19e eeuw is de ambachtsheerlijkheid, evenals naburige ambachtsheerlijkheden, opgeheven. Sindsdien was er sprake van de gemeente Krommenie.

PA-0509 Nederlandse Rode Kruis, werkgroep Krommenie sociale activiteiten, 1983-2000
In 1966 werd binnen de afdeling Krommenie van het Nederlandse Rode Kruis het welfarewerk gestart. Tal van vrijwilligers stelden zich in de loop van de jaren beschikbaar om sociale activiteiten te organiseren voor oudere inwoners van het dorp. Zo wilde men sociaal isolement en vereenzaming voorkomen.
In 1990 werd de werkgroep Telefooncirkel geïntegreerd in het welfarewerk. In 1994 werd de naam gewijzigd in Rode Kruis, werkgroep Krommenie, sociale Activiteiten, vanaf 2000 is de afdeling Zaanstreek-Waterland in de naam toegevoegd. Echter eind 1999 kwamen er wijzigingen in de organisatie van het Rode Kruis waar de vrijwilligers zich in veel dorpen zich niet in konden vinden. Zo ook in Krommenie. Men ging nog tien jaar zelfstandig verder met sociale activiteiten onder de naam De Doorzetter te Krommenie.

Daarnaast zijn de volgende toegangen aangepast:
PA-0049
PA-0050
PA-0093