Ongeveer een jaar geleden werden de eerste akten van de burgerlijke stand digitaal op deze website beschikbaar gesteld. Ze waren uitsluitend digitaal te "doorbladeren".
Vanaf 3 februari 2017 zijn de eerste akten van de burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten) op naam doorzoekbaar op onze website. Dat betekent een uitbreiding met ruim 15.000 namen van vroegere Zaankanters! Het totaal aantal personen dat daarmee is ontsloten is ruim 180.000! Dit is met dank aan een grote groep vrijwilligers én een particulier die zijn database met ingevoerde namen ter beschikking heeft gesteld aan het Gemeentearchief. Zonder hun hulp was dit niet te realiseren geweest. In het linker menu op de pagina Op zoek naar voorouders vindt u een overzicht van welke akten van de burgerlijke stand precies op naam doorzoekbaar zijn. U komt via die pagina ook in het daadwerkelijke zoekscherm terecht.

De komende maanden gaan we hard verder met het digitaal aanbieden van de akten van de burgerlijke stand én het ontsluiten van nog meer namen daaruit.

Overigens is een belangrijk deel van de huwelijks- en overlijdensakten van de voormalige Zaangemeenten en Oostzaan reeds doorzoekbaar op naam via www.wiewaswie.nl.