Sinds februari 2017 zijn een groot aantal charters uit de collectie van het Gemeentearchief Zaanstad digitaal te raadplegen. De charters maken onderdeel uit van de archieven van de ambachts-, dorps- en gemeentebesturen van de voormalige Zaangemeenten en Oostzaan (toegangsnummers OA-0027, OA-0033, OA-0035, OA-0048, OA-0053, OA-0060, OA-0106, OA-0107 en OA-0126). Hiermee is ook het oudste archiefstuk dat zich bij het Gemeentearchief Zaanstad bevindt, digitaal te raadplegen: een handvest uit 1396.

De gedigitaliseerde charters hoeven nu niet meer fysiek te worden geraadpleegd, wat de materiële staat van deze oude stukken ten goede komt!

U kunt hier in de inventarissen zoeken. De scans vindt u door op de beschrijvingen te klikken.

 

Zegel ter bekrachtiging van een akte uit 1629. Deze akte betreft een gerechtelijke uitspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland, en Westfriesland in een zaak over een keur (verordening met regels) met betrekking tot de Lagendijk. Het geschil speelde ussen enerzijds de schout en schepenen van Westzaan en de schepenen van Zaandam, Koog aan de Zaan, Zaandijk en Wormerveer (als vertegenwoordigers van de bewoners van de Lagendijk). Het archiefstuk is te raadplegen als OA-0053, inv.nr. 328.