Met ingang van 1 juli 2017 zijn via internet weer een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gekomen. Hierdoor kunt u op afstand alvast zien of bepaalde documenten die u zoekt, bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig zijn. Voor de inzage daarvan kunt u naar de studiezaal van het gemeentearchief komen.

OA-0200 t/m OA-0206 - Archieven van de bouwvergunningen van de gemeenten Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk, ca. 1900-1973.
Van alle zeven gemeenten waaruit Zaanstad is ontstaan en de gemeente Oostzaan, zijn bouwdossiers bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig.
De bouwdossiers van de zeven voormalige Zaangemeenten zijn bij het Gemeentearchief Zaanstad aanwezig tot en met 1973. Voor het inzien van bouwdossiers van de gemeente Zaanstad vanaf 1974 kunt u contact opnemen met het algemene publieksnummer van Gemeente Zaanstad tel. nr. 14075 of via deze website: via de zoekingang Vergunningen(met daarin alle inventarissen van de bouwvergunningen) kunt u zien welk dossiers aanwezig zijn bij het Gemeentearchief.
Voor het raadplegen van de dossiers dient u naar de studiezaal van het Gemeentearchief te komen. In de Zoekwijzer Gebouwenonderzoek leest u meer over wat u in deze bouwdossiers kunt verwachten.
 


Huizen aan de Kepplerstraat in Zaandam in aanbouw. Het bouwdossier van deze woningen dateert uit 1949.
© Collectie Gemeentearchief Zaanstad, fotonummer 21.039707. 

KA-0013 - Archief van de Fries Doopsgezinde Gemeente Westzaan, Waterlands Doopsgezinde Gemeente Westzaan, Verenigde Doopsgezinde Gemeente Westzaan, 1626 - 1998.
In de 2e helft van de 16e eeuw ontstonden in Westzaan twee Doopsgezinde gemeenten: een Fries Doopsgezinde stroming en een Waterlands Doopsgezinde (wat vooruitstrevender in opvattingen). De Fries Doopsgezinden hadden een kerkgebouw aan het Zuideinde, de Waterlanders aan de toenmalige Krabbelbuurt, later J.J. Allanstraat. In de 19e eeuw werd al nauw samengewerkt en hadden de gemeenten tijdelijk één dominee, vanaf de jaren ’30 van de 20e eeuw was dat permanent het geval tot in 1949 beide gemeenten officieel fuseerden. De Noordervermaning van de Waterlanders werd in 1964 verkocht, de Zuidervermaning van de Fries Doopsgezinden werd tot 1979 gebruikt. Het aantal leden nam gedurende de 19e en 20e eeuw steeds verder af en verkoop van het gebouw volgde aan de Stichting Oude Hollandse Kerken. Sindsdien werd het voormalige weeshuis naast de kerk gebruikt als kerkruimte tot in 1998 een fusie met de Doopsgezinde gemeente van Koog en Zaandijk plaatsvond.
Klik hier
 voor de inventaris.


De Zuidervermaning uit 1731 van de Fries Doopsgezinde gemeente van Westzaan, met rechts het voormalige weeshuis (vanaf 1884 kosterij). © Collectie Gemeentearchief Zaanstad, fotonummer 21.15597.