Per 1 januari 2018 heeft het Gemeentearchief Zaanstad weer een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gesteld. Via deze inventarissen, digitaal te raadplegen via de website, kunt u alvast onderzoeken welk soort informatie zich in de betreffende archieven bevindt. Het gaat om de volgende archieven:

OA-0081, Dienst Gemeentewerken te Zaandam, (1851) 1900-1950 (1973)
De Dienst Gemeentewerken van Zaandam is omstreeks 1843 binnen de gemeente Zaandam in het leven geroepen, toen als Raadscommissie voor Fabricage. In de volksmond werd eind 19e eeuw ook wel gesproken over Dienst openbare gemeentewerken. Maar pas vanaf de tweede helft van 1898 werd de Raadscommissie voor Fabricage aangeduid als Commissie voor Openbare Werken. Sinds de tweede helft van de 20e eeuw wordt gesproken over Dienst Gemeentewerken. Deze afdeling was verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van openbare, gemeentelijke gebouwen (stadhuizen, scholen, woonhuizen die in opdracht van de gemeente werden gebouwd) en terreinen zoals wegen en straten, bruggen en plantsoenen.
Het archief van de Dienst Gemeentewerken vanaf 1950 heeft als toegangsnummer OA-0082.

OA-0124, Gemeentelijk Politiekorps Zaanstad, (1948) 1974-1992
Tegelijk met het ontstaan van de gemeente Zaanstad in 1974 werd het Gemeentelijk Politiekorps (GP) Zaanstad gevormd. Het ontstond uit de gemeentelijke politiekorpsen Zaandam en Wormerveer. De overige Zaangemeenten maakten tot dan toe deel uit van het bewakingsgebied van het Korps Rijkspolitie. Aan het archief is dat van de Politie Sport Vereniging Zaandam/Zaanstad (PSVZ) toegevoegd. Audio-visueel materiaal van laatstgenoemde archiefvormer bevindt zich in OA-0125.

PA-0150, Firma Out, drukkerij, binderij, schoolleverancier te Koog aan de Zaan 1848-1980
Pieter Dirkszn Out (1830-1911) richtte in 1860 in Koog aan de Zaan een handelsdrukkerij, boekhandel en groothandel in schoolbehoeften op. Er werd enorm veel geëxporteerd naar Indië. Vanaf 1894 werd Gerrit Jan Honig (1864-1955) compagnon, vanaf 1912 werd hij enig firmant. Samen met diens zoon Jan W.A. Honig (1899-1967) breidde hij de zaak uit tot een grote uitgeverij. De boekhandel aan de Breestraat werd in 1969 gesloten. De oorspronkelijke winkel aan de Hoogstraat werd in 1907 vervangen door het huidige pand Hoogstraat 30, 32 en 34.
In 1984 werd het bedrijf opgeheven.

PA-0452 Mandolinevereniging Con Amore te Zaandam, 1923-2009
De Mandolinevereniging Con Amore is op 7 oktober 1918 in Zaandam opgericht. Het doel was het gezamenlijk beoefenen van muziek onder bekwame leiding en op zo een hoog mogelijk niveau, evenals het ten gehore brengen van muziek in het openbaar of in besloten kring. De vereniging is op 1 mei 2009 opgeheven.

Daarnaast is de volgende toegang verbeterd:
PA-0054, J.D. Vis (1890-1953)

De inventarissen zijn hier te raadplegen.