In de maanden september tot en met december 2017 voerde Bureau ART in opdracht van BRAIN de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor uit. Er namen 34 archiefinstellingen aan deel, die bij in totaal 3.678 bezoekers een vragenlijst afnamen over diverse aspecten van het bezoek aan het archief, de website van het archief en de (digitale, schriftelijke en telefonische) contacten met het betreffende archief.

Het Gemeentearchief Zaanstad had 63 respondenten. In de grafieken worden de uitkomsten steeds vergeleken met het landelijke beeld.

De overall waardering voor het Gemeentearchief Zaanstad wordt door de bezoekers uitgedrukt met een gemiddeld rapportcijfer 8,2; dat is hoger dan het gemiddelde over alle archiefinstellingen (7,9). Geen enkele respondent geeft een onvoldoende, 82% geeft een rapportcijfer 8 of hoger.

Wij zijn natuurlijk erg trots op dit resultaat! We willen alle respondenten bedanken voor de tips, verbeterverzoeken en complimenten die we gekregen hebben.

Sommige zaken kunnen we snel aanpassen, voor andere is een langere adem nodig. Goed nieuws is alvast dat de deuren naar de studiezaal een sensor krijgen, waardoor ze vanzelf opengaan en het archief beter rolstoeltoegankelijk is.

Wat opvalt in de Kwaliteitsmonitor:

  • Mannen vormen nog steeds de grootste groep bezoekers, maar bij het Gemeentearchief Zaanstad iets minder

 

 

  • Twee derde van de bezoekers (67%) van het Gemeentearchief Zaanstad heeft hoger onderwijs afgerond (hoger beroepsonderwijs of universiteit), meer dan het landelijk gemiddelde

 

 

  • Aan de snelheid waarmee op het verzoek werd gereageerd wordt een rapportcijfer 8,3 gegeven (voor alle archiefinstellingen was dat ook 8,3). De mate waarin de vraag werd beantwoord krijgt een 8,6 (bij alle archiefinstellingen gemiddeld 8,3).

 

 

  • 59% van de bezoekers (alle archiefinstellingen: 59%) geeft aan sociale media te gebruiken. Van alle bezoekers die sociale media gebruiken volgt 16% (landelijk: 26%) het archief via sociale media. Zij geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 (landelijk: 7,7) aan het gebruik van sociale media door het Gemeentearchief Zaanstad.

 Opmerkingen over onze social media:

  • Actueel en positief
  • Fantastisch
  • Leuke tips en reacties

Deze tip geven we meteen mee: volg ons op Twitter of op Facebook voor leuke tips, mooie afbeeldingen en het laatste nieuws!

Twitter: @ArchiefZaanstad

Facebook: https://www.facebook.com/ArchiefZaanstad/