Sinds 1 mei 2018 zijn de volgende inventariseren voltooid, waarmee de betreffende archieven toegankelijk zijn voor onderzoek:

PA-0416, Zaandamse Winkeliersvereniging, 1918 - 1936
In 1897 werd de Zaanlandsche Handelsvereeniging opgericht. Deze had als doel de leden zoveel mogelijk vrijwaren tegen schade uit het niet betalen van schulden bij hun handel en te waken voor de belangen van de handel. Er werden adviezen verstrekt, namen van bedrijven en personen die hun geldelijke verplichting niet nakwamen werden gepubliceerd en er waren regelmatig lezingen.
In mei 1917 werd deze vereniging voortgezet/opnieuw opgericht als de Zaandamsche Winkeliersvereeniging (later gespeld als Zaandamse Winkeliersvereniging) met als doel het behartigen van de belangen van de kleinhandel. Ook kende de vereniging een incasso-, informatie en adviesbureau voor haar leden. De aangesloten winkeliers waren aan de westzijde van de Zaan gevestigd. Het is niet duidelijk op welke wijze de winkeliersvereniging is voortgezet of opgeheven.

PA-0417, Vereenigde Houtwarenfabrikanten Zaanstreek, 1946 - 1959
De vereniging is opgericht op 15 januari 1946 op initiatief van de Commissie van Bijstand en Advies voor de Zaanstreek, die weer was voortgekomen uit de Zaanse Kamer van Koophandel.
De vereniging werd opgericht voor de tijd van 29 jaar en 11 maanden, en zou dus op 14 december 1975 ophouden te bestaan. Uit de stukken is niet op te maken of de vereniging die datum heeft gehaald.

Daarnaast is de volgende inventaris aangepast:
-PA-0065 J.W. Groot, genealoog en amateur-historicus, Zaandam

De inventarisen zijn hier te bekijken.