Op woensdag 16 mei heeft Rita Visscher de tentoonstelling "Medische instrumenten van toen" geopend in de publiekshal van het stadhuis. De Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ) van het Zaans Medisch Centrum organiseert samen met het Gemeentearchief Zaanstad (GAZ) een tentoonstelling over historische medische instrumenten en de geschiedenis van de Zaanse ziekenhuizen.

In de tentoonstelling komen verschillende specialismen aan bod. Nostalgie voert de boventoon bij de foto’s, maar de medische instrumenten van toen maken juist dat we blij zijn, dat wij in het heden het ziekenhuis mogen bezoeken. Er is een prachtige verzameling te zien, waaronder microscopen, cystoscopen, rectoscopen, voorzittershamers, kniehamers, amputatiezagen, wondhaken, een kunstbeen, een ondersteek, pacemakers en ga zo maar door. Op de foto's zijn verschillende voormalige Zaanse ziekenhuizen te zien, maar ook chirurgen in actie - met èn zonder mondkapje.

De CHZZ bezit een grote verzameling objecten, documenten en foto’s afkomstig uit de voormalige Zaanse ziekenhuizen. Sinds kort zijn de documenten ondergebracht bij het GAZ. Het fotoarchief is gedigitaliseerd en op een eigen beeldbank geplaatst. De objecten, die eveneens op de beeldbank te vinden zijn, zijn ondergebracht in het rijksmonument Pakhuis De Schepel in Wormer. Deze tentoonstelling is een direct resultaat van de nauwere samenwerking tussen CHZZ en GAZ.

 

Gemeentearchivaris Frans Hoving opent deze goedbezochte middag op de studiezaal van het gemeentearchief.

 

Dr. J.L.T. Oomen, voorzitter van de CHZZ en gepensioneerd chirurg, vertelt over hoe de CHZZ bij het GAZ en De Schepel ingetrokken zijn en hoe aldus deze tentoonstelling tot stand is gekomen.

 

Dr. W.J. van der Kam, vertrekkend voorzitter van de Raad van Bestuur van het Zaans Medisch Centrum, vertelt hoe hij de CHZZ begeleid heeft om uit de isoleercellen van het oude ZMC te verhuizen naar De Schepel en het GAZ.

 

Wethouder Rita Visscher staat op het punt om de tentoonstelling in de publiekshal te openen. 

 

 

Rita Visscher temidden van de enthousiaste CHZZ-leden die de tentoonstelling hebben voorbereid en ingericht: Hans Oomen, Nel van Loon, Marijke van Essen en Bert van Kessel.

 

 

Tijd om de vitrine te bekijken en om herinneringen op te halen.

 

 

Tot slot is er nog een borrel op de studiezaal, zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft om na te praten.