Aanleiding
Bij het Gemeentearchief Zaanstad zijn de bevolkingsregisters van de 7 voormalige Zaangemeenten en Oostzaan uit de periode ca. 1820-1939 aanwezig. Voor het onderzoek naar voorouders zijn deze een belangrijke bron. Deze bron bevat echter gegevens over religieuze gezindheid van mensen die nog leven. Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming is het niet toegestaan om informatie over de levensovertuiging van nog levende personen openbaar te maken. Daarom zijn de bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw niet openbaar.

Inzage uitsluitend met een onderzoeksverklaring op de studiezaal
U kunt ontheffing van de niet-openbaarheid van de bevolkingsregisters krijgen door het ondertekenen van een onderzoeksverklaring. Hierdoor kunt u, uitsluitend op de studiezaal van het Gemeentearchief Zaanstad, deze bevolkingsregisters toch inzien. De onderzoeksverklaring vindt u hier.
Let op: bij het raadplegen op de studiezaal is het niet toegestaan om foto's of kopieën van de betreffende bevolkingsregisters te maken. Ook is het niet toegestaan om gegevens over de religie te publiceren. Elke keer dat u de bevolkingsregisters uit deze periode wilt raadplegen dient u deze verklaring te tonen aan de dienstdoende studiezaalmedewerkers. 

Naamindex via de website te raadplegen
De bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw zijn dus niet digitaal te raadplegen via de website. Het is wél mogelijk om digitaal op de namen van voorouders te zoeken. Van deze periode zijn de namen van de gezinshoofden en inwonenden met afwijkende achternaam geïndiceerd. Wanneer de door u gezochte persoon voorkomt in de bevolkingsregisters uit het begin van de 20e eeuw, wordt u voor raadpleging daarvan verwezen naar de studiezaal. Oudere bevolkingsregisters zijn wel digitaal te raadplegen.
We handelen hiermee conform de lijn die de Brancheinstelling Archiefinstellingen Nederland (BRAIN) in samenspraak met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) hanteren. Wij begrijpen dat dit u in uw onderzoek beperkt, maar binnen wettelijke kaders bieden we u hiermee de service, die maximaal beschikbaar is.