Het Gemeentearchief Zaanstad beheert ruim 164.000 afbeeldingen. Circa 127.000 daarvan waren tot voor kort via de website raadpleegbaar. Zo kunt u op een eenvoudige manier zien hoe de omgeving er in het verleden uitzag.
Recent heeft het Gemeentearchief Zaanstad, evenals veel andere archiefinstellingen, de beschikbaarstelling deels beperkt.
Van vier collecties zijn de omschrijvingen nog wel via de website beschikbaar, de bijbehorende afbeeldingen zijn uitsluitend digitaal op de studiezaal in te zien. Het gaat om de prentbriefkaarten, reproducties van afbeeldingen, affiches en kalenderplaten.
De reden tot deze stap is gelegen in de Auteurswet 1912. Deze bepaalt dat afbeeldingen, tot 70 jaar na het overlijden van de maker, niet zonder toestemming van de maker of zijn erfgenamen mogen worden gepubliceerd. Het digitaal beschikbaar stellen via de website wordt gezien als een nieuwe vorm van publicatie. Daarvoor is toestemming van de maker noodzakelijk. Het Gemeentearchief kampt met het probleem dat van het merendeel van de afbeeldingen die zij beheert, de maker of auteursrechthebbende onbekend is.
Het Gemeentearchief Zaanstad heeft daarom besloten om de afbeeldingen van de collecties prentbriefkaarten, repro’s, affiches en kalenderplaten niet langer beschikbaar te stellen op internet. U kunt deze alleen nog op de studiezaal bekijken.
Van veel afbeeldingen binnen deze collecties is namelijk niet bekend wie de makers zijn. Het gaat om ongeveer 10% van de digitaal raadpleegbare collectie. Wij bieden onze excuses aan voor deze beperking in de dienstverlening.
De omschrijvingen van de bewuste afbeeldingen zijn wel online te vinden, zodat u vanuit huis nog steeds kunt zien of bij het Gemeentearchief Zaanstad de door u gezochte beelden aanwezig zijn.
Voor het raadplegen van de prentbriefkaarten, reproducties, affiches en kalenderplaten bent u van harte welkom tijdens de openingstijden van het Gemeentearchief Zaanstad op onze studiezaal. Het grootste deel van de collectie blijft, zoals u gewend was, online te bekijken.
Uiteraard streven wij er naar om zo snel mogelijk de rechthebbenden van alle afbeeldingen te achterhalen en afspraken over publicatie te maken, zodat uiteindelijk weer alle prachtige afbeeldingen van de Zaanstreek overal ter wereld bekeken kunnen worden.

Afbeeldingen

Percentage v/h totaal

Digitaal thuis:

Digitaal studiezaal:

Prentbriefkaarten, reproducties, affiches en kalenderplaten

10%

Omschrijving

Afbeelding + omschrijving

Alle overige afbeeldingen

90%

Afbeelding + omschrijving

Afbeelding + omschrijving