Sinds oktober 2018 zijn alle oud-rechterlijk archieven van de Zaanstreek digitaal beschikbaar. Deze archieven bevatten alle bewaarde documenten van de schout en schepenen (schepenbank), de bannesecretaris, de thesaurier (penningmeester) en de weeskamer in de Hoge Heerlijkheid Assendelft en de ambachtsheerlijkheden Krommenie, Westzaan (met Westzaandam) en Oostzaan (met Oostzaandam). Dit is een prachtige bron over de rechtspraak door het lokale bestuur vanaf de 16e eeuw tot 1811. Onder meer voor het onderzoek naar voorouders en naar oude huizen vanaf de 16e eeuw tot 1811, voorafgaand aan respectievelijk de Burgerlijke Stand en het Kadaster, zijn deze archieven erg belangrijk.
De scans van de archiefdocumenten zijn onder de omschrijvingen van de dossiers te vinden. Door op een omschrijving te klikken, worden detailinformatie en de bijbehorende scans getoond. Door op de scans te klikken, ziet u de scans beeldvullend. De bewuste archieven en scans zijn hier te bekijken.


Pagina uit het register van executoriale verkopingen van de banne Oostzaan, 1751 (OA-0024, inv.nr. 411).