Het bedrijfsarchief van de firma Wessanen & Laan te Wormerveer is onlangs formeel overgedragen aan het Gemeentearchief Zaanstad. Het gaat om gegevens over de oprichting van het bedrijf en de productie tussen 1761 en 1971 en enkele meer recente documenten.

Doordat er zoveel informatie bewaard is gebleven, kunnen we nu heel mooi zien hoe een ondernemende zakenman in de 18e eeuw een handel in zaden wist op te zetten die in de 20e eeuw uitgroeide tot een internationaal voedingsmiddelenconcern. In de bedrijfsgeschiedenis zien we eveneens de omslag van windkracht (molens) naar stoomkracht in de 19e eeuw, waarmee Wessanen succesvol wist te worden.

 

Gezicht op de fabrieken van Wessanen & Laan/Wessanen Meel B.V. (Beeldbank GAZ )

 

In het archief bevinden zich ook gegevens van de NV Rijstpellerij v/h Albert Vis, een 19e-eeuwse rijstpellerij die bijna uitsluitend voor de firma Wessanen produceerde. In 1928 nam Wessanen het bedrijf over.

In 1976 werd het hoofdkantoor van Wessanen naar Amstelveen verplaatst en was het niet langer meer een exclusief Zaans bedrijf, zeker na diverse fusies. Het fabriekscomplex aan de Zaan wordt anno 2019 niet meer gebruikt door Wessanen. Het bedrijfsarchief houdt de herinnering aan de activiteiten die hier vroeger plaatsvonden levend.

 

Bas Jan van Stam, Director Treasury bij Royal Wessanen, en Frans Hoving, gemeentearchivaris, ondertekenen de overeenkomst voor de officiële archiefoverdracht.

 

De inventaris, met daarin een beschrijving van alle dossiers, is hier te raadplegen.