Per 1 juli zijn de volgende inventarissen voorzien van een toegang, en daarmee beschikbaar voor onderzoek op de studiezaal van het Gemeentearchief:

PA-0287 - Gebroeders Klinkenberg, later Genius Klinkenberg, machinefabriek en constructiewerkplaats te Wormerveer, 1900 - 1988, 2000
Gebroeders Klinkenberg in Wormerveer is opgericht op 1 mei 1855. Vanaf 1984 was het bedrijf een zelfstandige werkmaatschappij van Genius Holding te IJmuiden.

PA-0300 - Koninklijke Fabrieken Boon N.V., cacao- en chocoladefabrieken, later W.J. Boon & Comp. (1871), Promena Boon Comp. Nv (1936), e.d. Wormerveer, 1916 – 1994
In 1813 startte Jacob Willem Boon met molen De Boonakker in Wormerveer de productie van cacaopoeder en blauwsel. Hij breidde het uit met de handel in specerijen en verfwaren (blauwsel). Vanaf 1871 werd de bedrijfsnaam firma W.J. Boon & Comp. In 1876 ging het bedrijf over op stoomkracht. In 1936 volgde een fusie met de NV Russische Caramelfabriek Promena waarbij de firmanaam veranderd werd in Promena Boon & Comp NV. Een jaar later werd de firma J. Pette Hzn overgenomen. De fabriek werd naar het complex van Pette aan de Marktstraat in Wormerveer verplaatst. Naast het eigen merk bleef Boon een aantal jaren ook onder de naam Pette diverse artikelen leveren. In de loop der jaren veranderde de aard van de producten van cacao of chocolade naar cacaofantasieproducten, Koetjesrepen, chocolaatjes, boterhamkorrels, Engelse drop en dropstaafjes. In 1992 kocht de firma Klene Goedhart de fabriek. De productie in Wormerveer werd beëindigd en in 2000 werden de meeste gebouwen gesloopt op de monumentale cacaotoren en productiehal na. Deze werden ingericht als kantoren en appartementen.

PA-0328 - Architectenbureau M. Leguijt Azn BNA te Krommenie, 1920 – 1977
Melchert Leguijt (1909-1999) was architect te Krommenie. Met name na de Tweede Wereldoorlog ontwierp hij veel gebouwen in de Zaanstreek, met name in Krommenie, Westzaan, Wormerveer en Assendelft. Zijn werklijst loopt van 1930 tot 1980. Daarnaast was hij lid van de Welstandscommissie te Alkmaar tot 1989.

PA-0340 - N.V. Koninklijke Lassie Fabrieken Wormerveer en voorgangers, 1893 – 2002
Bij acte van 22 september 1893 richtten de broers Albert en Jacob Laan de vennootschap onder firma, Stoompellerij Gebroeders Laan op. De vennootschap werd aangegaan voor onbepaalde tijd, te rekenen vanaf 1 juli 1893 en werd gevestigd aan de Veerdijk te Wormerveer. Het doel van de firma was het fabriceren en verhandelen van pellerswaren. In 1972 verloor de N.V. Koninklijke Lassie Fabrieken uiteindelijk toch haar zelfstandigheid en werd de n.v. voor de volle honderd procent juridisch geïncorporeerd in het concern. Gort (zoals de gerstekorrel na bewerking heet), havermout en rijst waren de drie belangrijkste producten van het bedrijf. Daarnaast ook puddingpoeders (na overname van de firma Leupen te Haarlem in 1947), cornflakes en rice krispies (van 1954 tot 1965 onder licentie van de Kellogg Company of Great Britain ltd. geproduceerd). Na de fusie met Van Nelle werden onder het handelsmerk Felix ook (pinda)noten en pindarepen in productie genomen.

PA-0373 - Luchtbeschermingsdienst Wormerveer, 1938, 1940, 1942
De Luchtbeschermingsdienst in Wormerveer werd in 1938 opgericht en heeft bestaan tot 1945.

PA-0379 - School met de Bijbel, Vereniging tot Stichting en Instandhouding Scholen met de Bijbel en Centsvereniging, later Johan Bouwmanschool Wormerveer, 1879 - 1982, 1988 – 1989
In 1882 werd te Wormerveer een Christelijke Lagere School gebouwd. Deze stond aan het Krommeniërpad. In 1924 verrees een nieuwe School met de Bijbel aan de Wandelweg omdat de school aan het Krommenieërpad te klein was. In 1958 kwam een dependance aan de Lijsterstraat (School met de Bijbel Noord). In 1977 gingen beide scholen weer samen onder één naam, de Johan Bouwmanschool. Twee jaar later werd één pand betrokken: de voormalige Cor Bruijnwegschool aan de Beukenweg. In 1995 ging de school verder met de Rooms-Katholieke Bisschop Romeroschool als De Toermalijn, een school voor interconfessioneel basisonderwijs.

PA-0494 - Stichting Zaanse Migratiegeschiedenis, 1998-2010
De Stichting Zaanse Migratiegeschiedenis werd in 1998 opgericht met als doel het organiseren van een tentoonstelling "Zaankanters bestaan niet" in het Zaans Museum en het uitgeven van een boek over de migratiegeschiedenis in de Zaanstreek. De tentoonstelling werd bijzonder goed bezocht. In november 2010 werd de stichting opgeheven.

PA-0504 - Vereniging van Vrachtautohouders De Zaanstreek, later Vereniging van Bedrijfsautohouders De Zaanstreek, 1923, 1929-1968
De Vereniging van Vrachtautohouder De Zaanstreek is opgericht op 23 maart 1923 en opgeheven op 13 december 1967. 
De vereniging had tot doel gezamenlijk benzine, olie en onderdelen in te kopen, gezamenlijk verzekeringen af te sluiten en ook nog bedingen op de reparatiekosten. Dit stond los van de activiteiten van de bedrijfsorganisatie, die de belangen van de leden ook behartigde.

KA-0024 - Classis Zaandam van de Gereformeerde Kerken, 1933-1998
De Gereformeerde Kerken, ontstaan na de Doleantie in 1885, waren per regio ingedeeld in classes. De Classis Zaandam van de Gereformeerde Kerken zal ook rond die tijd zijn ontstaan, maar archivalia zijn pas vanaf 1933 bewaard gebleven.
De taken en de bemoeienissen zijn als volgt samen te vatten: het geven van advies en het bieden van hulp aan kerkenraden (ook financiële) bij het ontbreken van een predikant, het vaststellen van grenzen tussen de plaatselijke kerken, het afnemen van kerkelijke examens, het aanstellen en buiten functie zetten van predikanten, het geven van leiding aan het werken leven in de classis en het doen van verslag aan hogere kerkorganen over wat er leeft in de classis.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.