PA-0009 - Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, departement Koog-Zaandijk, 1788 - 1977 (1978, 1979)
Het departement Koog-Zaandijk van de Maatschappij tot Nut van’t Algemeen werd opgericht op 22 november 1788. De Maatschappij tot Nut van’t Algemeen probeerde het welzijn van het gewone volk te bevorderen in een tijd waarin er grote armoede en maatschappelijke verschillen bestonden en de overheid nog zeer terughoudend was. Men geloofde dat deugd en kennis gelukkig maakten en dat dit ook zou zorgen voor een geordende maatschappij. Toen in 1974 de nieuwe gemeente Zaanstad gevormd werd, ontstond bij de besturen van de Nutsdepartementen van Zaandam, Krommenie en Koog-Zaandijk het plan om een federatie aan te gaan. De andere Nutsdepartementen in de Zaanstreek waren inmiddels opgeheven. Het plan was om onderling de taken te verdelen: Zaandam zou het educatieve element verzorgen, Krommenie het verstrooiende en Koog-Zaandijk het beschouwelijke. In de praktijk verliep de samenwerking moeizaam. In 1977 besloot het Nutsdepartment Koog-Zaandijk te fuseren met het Nutsdepartement Zaandam. De fusie werd op 31 december 1977 een feit. Het nieuwe departement werd juridisch een voortzetting van het in 1789 opgerichte Zaandamse departement en kreeg de naam Zaanstad-Zuid.

PA-0118: Nederlandse bond van schoenmakers- patroons, maatschoenmakers en schoenwinkeliers afdeling Zaandam, later afdeling Zaanstreek, 1953 - 1968. De afdeling Zaandam van de Nederlandse bond van schoenmakers-patroons, maatschoenmakers en schoenwinkeliers is opgericht in 1908 en op 9 februari 1959 ging hij samen met de afdeling Wormerveer op in de afdeling Zaanstreek.De stukken van 1959 en later hebben dan ook betrekking op de afdeling Zaanstreek en daarvoor alleen op Zaandam. Hoewel de omslag van de band (inv.nr. 1) de tekst bevat : "Nederlandse Bond van Schoenmakers Patroons, maatschoenmakers en schoenwinkeliers, Notulenboek, departement Noord-Holland aan afdeling Zaandam, 1908-1953", is er uit deze periode niets aangetroffen.

PA-0185 - Vereniging voor volksonderwijs Wormerveer, 1875 - 1961 De Vereniging voor Volksonderwijs te Wormerveer is in 1875 opgericht. Reeds in 1902 werd de vereniging weer opgeheven maar een heroprichting volgde in 1905, als onderafdeling van de Vereniging Volksonderwijs afdeling Zaanstreek. In 1985 werd het archief verworven door het Gemeentearchief Zaanstad. In 2002 volgde een aanvulling.

PA-0313 - Stichting Peter de Grote Manifestatie Zaandam, 1994 – 1997
Ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum van het bezoek van Tsaar Peter de Grote aan Zaandam in 1696, werden in 1996 tal van festiviteiten in Zaandam georganiseerd. De organisatie werd uitgevoerd door een speciaal in het leven geroepen Stichting Peter de Grote Manifestatie Zaandam.

PA-0314 - H. Rem Pzn, raadslid van de gemeenten Westzaan en Zaandijk, wethouder en loco-burgemeester van Zaandijk, (1815 - 1918) 1917 - 1946
H. Rem was raadslid van de gemeente Zaandijk, later wethouder en vervolgens kort na de oorlog locoburgemeester. Daarnaast had hij enkele maatschappelijke functies in de gemeente Westzaan.

PA-0316 - Rooie Vrouwen in de PVDA, afdeling Zaanstad, 1966 – 1994
De Rooie Vrouwen is dé feministische organisatie binnen de PvdA. Zij streeft naar emancipatie en participatie van alle vrouwen, mannen en andere identiteiten in een samenleving, die gebaseerd is op vrijheid en gelijkheid in verscheidenheid.

PA-0319 - Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen De Zon Zaandam, 1917 – 1982
De NV Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen De Zon werd in 1917 opgericht. De onroerende goederen van de firma A. Latenstein Pzn werden hierin ondergebracht. Aanleiding was de instelling van een forensenbelasting door de gemeente Zaandam. De firma Latenstein werd in 1983 geliquideerd.

PA-0327 - Partij van de Arbeid (PvdA), Vrouwengroep afdeling Krommenie-Assendelft Noord, 1960 – 1969
De Vrouwengroep afdeling Krommenie van de Partij voor de Arbeid is opgericht omstreeks 1948. De vrouwen kwamen bijeen om boeken te bespreken. Daarnaast vond eenmaal per jaar een scholingsweek in Beekbergen plaats, waarop sprekers te gast waren. In verkiezingstijd werd er gecollecteerd en het blad "Wij Vrouwen" verkocht. Er gold korting op de contributie wanneer de man ook lid van de PvdA was. Omstreeks 1969 volgde opheffing.

PA-0377 - Zaanse Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer (VVV) Zaandam / Zaanstreek, 1928 - 2005
Het archief van de Zaanse VVV bevat stukken betreffende Dam tot Dam-race, Concours Hippique, Lichtfeest, Karting- en Skelterraces en Old Timers Parade.

PA-0478 - Stichting De Speeldoos, 1968-1999
In 1970 werd de Schouwburg-Concertzaal De Speeldoos aan de Vincent van Goghweg in Zaandam geopend. Het gebouw diende tevens als aula voor het naastgelegen Zaanlands Lyceum. De akoestiek was slecht zodat, na restauratie van de Westzijderkerk in 1975, regelmatig daar naartoe werd uitgeweken. Ook de locatie buiten het centrum was niet handig. Toen de ruimten te klein werden werd besloten tot nieuwbouw aan de Nicolaasstraat. In 1998 werd het Zaantheater in gebruik genomen. Rond 2001 verrezen woningen op de plek van De Speeldoos. De straat werd de Paulus Potterhof genoemd.

PA-0480 - Firma P. Leguit, smederij, 1887-1928
De smederij van Paul Leguijt (1856-1936) was gevestigd in Koog aan de Zaan. Daarnaast was hij de eerste socialist in de gemeenteraad van Koog aan de Zaan.

PA-0482 - Collectie Mr. Dingeman Jan Korf, amateurhistoricus, 1731-1983
De heer Dingeman Jan Korf (1906-1981) was jarenlang hoofddirecteur Rijksdienst Monumentenzorg. Hij is geboren in Amsterdam en opgegroeid in de Zaanstreek. Zijn vader werkte bij de firma Zwaardemaker. Hij was leerling aan het Zaanlands Lyceum. De familie woonde op de Govert Flinckstraat te Zaandam. De heer Dingeman Korf was zijn halfbroer, ze hadden dezelfde vader. Verder schreef hij artikelen voor het tijdschrift De Zaende.

De inventarissen zijn hier te raadplegen.