De Zaanlijn is niet meer weg te denken uit de streek, maar er moest heel wat gebeuren voordat in 1869 de eerste trein de Zaanstreek binnen reed. Wanneer werden de eerste plannen gelanceerd? Wat was de motivatie? Waarom kwam de spoorlijn te liggen zoals die ligt en lag de rails altijd al op dezelfde plek?

Veel Zaankanters verwachtten dat de komst van de trein goed zou zijn voor de handel en welvaart. Uiteindelijk bleken de Zaan en het Noordzeekanaal belangrijker voor de aan- en afvoer van goederen dan goederenvervoer per spoor. En was iedereen even blij met de komst van een spoorlijn? De spoorlijn doorsneed het landschap, waardoor sommige molens en bedrijven in de weilanden achter het spoor slecht bereikbaar werden. 

Voor deze tentoonstelling selecteerde het Gemeentearchief o.a. spoorwegkaarten, foto’s, officiële brieven, krantenartikelen en een dagboekfragment van metselaar Lambertus van Calcar uit de eigen collectie. In een tijdreis van 150 jaar volgen we het spoor van de Zaanlijn, de stations, halte Hembrug en af en toe een zijspoor.

 

Gemeentearchivaris Frans Hoving heet alle aanwezigen welkom en houdt het boek "150 jaar railvervoer in de Zaanstreek" omhoog, geschreven door archiefmedewerker Jan van der Male - die ook deze tentoonstelling samenstelde.

 

 

Docent geschiedenis Arjen van Ginkel heeft veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Zaanlijn en deelt zijn kennis graag met het publiek.

 

Wethouder Rita Noordzij opent de vitrine onder het toeziend oog van de camera van ZaanTV.

 

 

Daarna is het tijd om de vitrine te bekijken.

 

De manchetknopen en het zakhorloge van Dirk van Ginkel, de grootvader van Arjen van Ginkel, en het in onderdelen geprinte 3D-station door John Heimensem trekken de aandacht.

 

Bij de vitrine is ook tijd en ruimte om elkaar te spreken. De spoorlijn zorgt ook vandaag weer voor nieuwe verbindingen en contacten.