Per 1 januari 2020 zijn zes archieven beschreven. Door middel van de gepubliceerde inventarissen zijn deze archieven toegankelijk. Via de website kunt u de inventarissen inzien; de documenten zijn tijdens onze openingstijden op onze studiezaal in te zien.

PA-0226 - Schiphout, familie Zaandam, 1853-1925
Hermina Schiphout (1853-1924), dochter van Dirk Schiphout en Guurtje Groen, trouwde in 1879 met Hendrikus Dekker (1852-1929). Zij kregen een dochter Diewertje.

PA-0228 - Firma D. Siekerman, handel in kruidenierswaren en delicatessen te Wormerveer, 1900, 1932 - 1933
De kruideniershandel van Dirk Siekerman, geopend in 1893, was gevestigd op de hoek van de Stationsstraat en Zaanweg te Wormerveer. Er werkten achtereenvolgens drie generaties Siekerman. De winkel bestond tot eind 20e eeuw en was daarmee de laatste kruidenierszaak van Wormerveer.

PA-0265 - Buurt- en speeltuinvereniging De Hoopbrug Zaandam, 1957 - 1969, 1972
De Buurt- en speeltuinvereniging De Hoopbrug te Zaandam is genoemd naar de Hoopbrug, een brug die tussen 1882 en 1941 circa 300 meter ten zuiden van de Prins Bernhardbrug lag. De vereniging opende in 1956 een eigen speeltuin aan het Boerenpad en kreeg in 1965 een eigen clubgebouw. De vereniging hield regelmatig buurtfeesten en toneelvoorstellingen. Zij was samen met zestien andere verenigingen aangesloten bij de Gewestelijke Federatie van Speeltuinverenigingen Zaanstreek. De oudste gegevens van de vereniging dateren uit 1948. De vereniging is omstreeks 1970 opgeheven.

PA-0267 - Vereniging Muziekschool Zaanstreek, 1948 - 1991
Omdat er steeds minder leden waren bij muziek- en zangverenigingen, kwam er per 17 januari 1948 een Vereniging Volksmuziekschool in Zaandam. De lessen vonden plaats in de Feniksschool en de Stationsstraatschool in Zaandam. Vanaf 1949 werd de voormalige Vondelschool aan de Zeemansstraat in Zaandam het hoofdgebouw voor instrumentale lessen, Algemene Muzikale Vorming werd gegeven in lokale van diverse lagere scholen. Met opening van een dependance in de Prof. Kohnstamschool in Wormerveer wijzigde de naam in Vereniging Muziekschool Zaanstreek, uiteindelijk Commissie Muziekschool Zaanstreek. In 1970 werd naast Theater De Speeldoos aan de Vincent van Goghweg een nieuw hoofdgebouw geplaatst. In 1991 werd een nieuwe Gemeentelijke Muziekschool geopend aan de Westzijde. Qua organisatie maakt zij deel uit van het Centrum voor de Kunsten FluXus.

KA-0025 - Parochie van de Heilige Sint-Jozef Zaandam, (1961) 1963 - 1983 (1984)
In de Zaandamse wijk Kogerveld werd in 1964 een nieuwe rooms-katholieke kerk in gebruik genomen, de Sint-Jozefkerk, ten behoeve van vieringen voor de leden van de parochie van de Heilige Sint-Jozef.

KA-0026 - Pax Christi - Parochie Zaandam, (1967) 1970 - 1983 (1984)
De eerste plannen voor een rooms-katholieke parochie in de nieuwbouwwijk Peldersveld dateren uit 1967. Uiteindelijk werd de rooms-katholieke Stichting wijkpastoraat Pax Christi in Zaandam in december1970 opgericht. Als kerkruimte werd in februari 1971 Pax Christikapel in een rooms-katholieke basisschool aan de Pinasstraat in gebruik genomen. In 1979 volgde de omzetting van een stichting in een zelfstandige parochie. Maar reeds in 1984 volgde een fusie met de H. Jozefparochie in de Zaandamse wijk Kogerveld. Sinds 2016 vinden er toch weer wekelijks vieringen plaats in de Pax Christikapel, onder verantwoordelijkheid van de Sint-Jozefparochie.

Tot slot is de inventaris van het volgende archief aangepast:
PA-0158 - Adriaan van Vleutenfonds en Fonds 1944 Wormerveer, 1910 - 1966

De inventarissen zijn hier te raadplegen.