Per 1 juli 2020 heeft het Gemeentearchief onderstaand archief toegankelijk gemaakt.

PA-0414. Vereniging Wijkoverleg Oud West te Zaandam
Vereniging Wijkoverleg Oud West te Zaandam is opgericht op 15 november 1976. Het doel van de vereniging is door bevordering van onderlinge contacten tussen wijkbewoners, algemeen onderkende problemen in de wijk tot een oplossing te brengen en initiatieven tot stand te brengen, die bijdragen tot het verwezenlijken van een optimaal leef- en woonklimaat in de wijk.

Daarnaast zijn diverse inventarissen van archieven voorzien van een inleiding. Het gaat om:

PA-0384 - Collectie van dhr. Noordraven, gymnastiekleraar Zaandam, 1868, 1875, 1892
PA-0387 - Archief van de Melkinrichting Coöperatieve Melk Centrale (CMC) Assendelft, 1971-1975
PA-0388 - Archief van het Rusthuis Avondzon Koog aan de Zaan, 1957
PA-0393 - Archief van de Assundelftsche Oudheidkamer Assendelft, 1649, 1836-1988. 
PA-0394 - Archief van het Stichting Tehuis van Ouden van Dagen, later Bejaarden-tehuis Festina Lente Assendelft, 1945-1971, 1972-1993
PA-0395 - Archief van de N.V. Oliefabriek voorheen T. Crok, voorheen Crok & Laan, voorheen T. Crok, Wormerveer, 1863-1946
PA-0397 - Archief van de Zaanlandsche Zilversmederij N.V. G. Schoorl, 1892, 1897-1899, 1912, 1919 (1942)
PA-0398 - Archief van de Nederlandse Trekkers Bond, afdeling Zaanstreek, 1936-1941
PA-0399 - Archief van N. ter Haak, broodventer en secretaris van Het Syndicalistisch Plaatselijk Arbeids-Secretariaat (PAS) Wormerveer / Krommenie, 1899, 1921-1964

De beschrijvingen van de dossiers (inventarissen) zijn hier te vinden.