Per 1 december 2020 zijn de volgende archieven door het Gemeentearchief Zaanstad van een inventaris voorzien. Hiermee is vanuit huis al te zien over welke onderwerpen zich informatie in deze archieven bevindt. 
De archieven zijn te raadplegen op de studiezaal van het Gemeentearchief.

Vergeet niet een afspraak te maken.

OA-0051. Archief van het gemeentebestuur van Wormerveer, 1617-1934 (1973)
Dit archief bevat documenten over het dorp Wormerveer in de 17e en 18e eeuw. Het dorp was in die tijd onderdeel van de ambachtsheerlijkheid Westzaan. Per 1811 is het dorp onderdeel van de gelijknamige gemeente Wormerveer, tot deze gemeente in 1974 opging in de gemeente Zaanstad. Het dorp wordt tot vandaag de dag gekenmerkt door industrie langs de Zaanoever. Daarnaast staat langs een gedeelte van de Zaanoever riante woonhuizen van vroegere fabriekseigenaren uit met name Wormer. 

PA-0349. Archief van de firma Offenberg en Hen, houtbedrijf, later N.V. Houtfactorsbedrijf v/h Offenberg en Hen, later C. Hen v/h Offenberg en Hen, Zaandam, 1884 - 1921.
De oprichtingsdatum van Offenberg en Hen, Houtfactors is onbekend. Rijnaken met hout werden gelost door N.V. Houtfactorsbedrijf v/h Offenberg en Hen in opdracht van houthandelaren. In 1900 kwamen verschillende houtfirma's waaronder Offenberg en Hen met de werklieden overeen om te komen tot een loonsverhoging. De werklieden waren verenigd in de Vereniging Streven naar Verbetering.
Op 1 januari 1922 is de Firma Offenberg en Hen gewijzigd in N.V. Houtfactorsbedrijf v/h Offenberg en Hen.
In 1930 huurde het bedrijf een terrein van de Balkenhaven in de Oude Zeehaven te Zaandam.
Op 21 oktober 1935 is de vennootschap ontbonden. Het bedrijf werd voorgezet door C. Hen onder de handelsnaam C. Hen v/h Offenberg en Hen.

PA-0348. Archief van de Toneelvereniging Oefening Kweekt Kennis Wormerveer, 1866 - 1932.
De Toneelvereniging Oefening Kweekt Kennis is opgericht in 1866.
Aanvankelijk was het een Rederijkerskamer, later werd het een toneelgezelschap.
De Maatschappij tot Nut van het Algemeen Wormerveer nodigde het gezelschap regelmatig uit voor een optreden. In 1935 werd Oefening Kweekt Kennis opgeheven vanwege een gebrek aan nieuwe leden en toneeltechnische leiding.

PA-0365. Archief van onderwijzeres B.D. Kit, 1925 - 1981.
De onderwijzeres mevrouw B.D. Kit, geboren te Westzaan, beschikte over de Akte van Bekwaamheid als onderwijzeres en als hoofdonderwijzeres. Zij is als zodanig werkzaam geweest in verschillende voormalige Zaanse gemeenten. In 1980 vierde zij haar 40-jarig onderwijsjubileum in de Lindenboomschool te Koog aan de Zaan, waar zij vanaf augustus 1946 werkzaam was. In 1981 is haar eervol ontslag verleent.

PA-0380. Archief van de Federatieve Vrouwenraad, afdeling Zaanstad, voorheen afdeling Zaandam, daarvoor Nederlandse Federatie Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam, 1965 - 2001.
De Federatieve Vrouwenraad Zaanstad is op 1 januari 1977 opgericht en ontstaan als bundeling van de toen bestaande Vrouwenraden in Zaandam, Wormerveer en Assendelft. In 1978 sloot ook Krommenie zich hierbij aan. Mede-oprichtster en voorzitster was Han Hille-Kalsbeek.
De plaatselijke Vrouwenraden waren een overkoepeling van de vrouwenorganisaties die ten dele waren voortgekomen uit de vrijwillige hulpverlening in de Tweede Wereldoorlog en waarbij zich ook eerder opgerichte verenigingen hadden aangesloten.
De voorganger van de Federatieve Vrouwenraad afdeling Zaandam (1974-1977) was de Federatie van Vrouwelijke Vrijwillige Hulpverlening afdeling Zaandam.
Bij de Federatieve Vrouwenraad Zaanstad waren in 1986 35 organisaties aangesloten. De doelstelling luidde: het bevorderen van samenwerking tussen de aangesloten organisaties, om vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid de deelname van de vrouw aan alle facetten van de samenleving te stimuleren.
Om dit doel te bereiken worden cursussen georganiseerd ter ontwikkeling en bewustmaking, terwijl ook wordt deelgenomen in de gemeentelijke emancipatiecommissie. Daarnaast is men vertegenwoordigd in het Zaans Vrouwenoverleg, de provinciale Vrouwenraad Noord-Holland en de Nederlandse Vrouwenraad.
De bij de Federatieve Vrouwenraad aangesloten organisaties waren geworteld in groeperingen van zeer verscheiden aard en met verschillende levensbeschouwelijke, kerkelijke en politieke achtergronden. In april 2001 is de Federatieve Vrouwenraad Zaanstad opgeheven.

Daarnaast is de volgende inventaris gewijzigd:
PA-0326. Archief van de Commissie tot bevordering van de spoorweg langs de Zaanstreek, 1861 - 1878 (1978).

De inventarissen zijn hier te raadplegen.