In januari 2022 zijn diverse nieuwe toegangen op archieven gepubliceerd. Ook zijn enkele bestaande archieftoegangen aangepast. De archieven zijn op onze studiezaal in te zien en deels via onze website. De toegangen op deze archieven zijn hier op onze website te raadplegen.

Nieuwe toegangen zijn:

PA-0148 - Klaas Schenk en Zn., familie en firma, Papierfabriek Zaandam, 1805 - 1960 

PA-0153 - Ingelanden van de Nieuwe Vaart achter de kerk te Zaandijk, 1709 - 1913

PA-0520 - Personeelsvereniging Zaanstad en voorgangers, 1947 - 2015 (2019)
In 1946 werd de Personeelsvereniging Gemeentesecreatirie Zaandam opgericht. In 1974 werd de Personeelsvereniging Gemeentesecretarie Zaanstad opgericht. In de navolgende jaren sloten de personeelsverenigingen van diverse andere gemeentelijke diensten zich aan. Er werden tal van activiteiten voor het personeel georganiseerd. Sinds 2018 heet de naam Personeelsvereniging Zaanstad.

PA-0530 - Collectie Van der Woude-Glas, 1838-1962
Deze collectie betreft diverse in de familie bewaard gebleven documenten zoals een timmermanszakboekje, schoolrekenboekje, een herinneringsboek en veel foto's van een familie uit Westzaan. Ook bevat het enkele financiële bedrijfsgegevens van de Reparatieinrichting voor land- en boot-motoren machinerieën enz. van H. Rouwé te Zaandam. Het archief is vrijwel geheel digitaal te raadplegen.

Bestaande toegangen die zijn aangepast, betreffen:
PA-0122 - Vereniging Onze Kinderen Koog aan de Zaan, 1904 - 1970
PA-0124 - Speeltuinvereniging Koog, 1928 - 1948
PA-0129 - Vereniging tot bevordering van uiterlijke welsprekendheid Vondel, later Toneelvereniging Vondel Zaandam, 1850 - 1973
PA-0155 - Padmeesters van de Bloemgracht Zaandam, 1655 - 1947 (1956) 

 
Foto uit de Collectie Van der Woude-Glas betreffede een Westzaanse familie in de 19e en vroege 20e eeuw.