Op zaterdagmiddag 18 maart 2023 is voor de tweede keer de Bredenhofprijs uitgereikt. De uitreiking vond plaats in de Bullekerk.

De Bredenhofprijs is een tweejaarlijkse prijs voor de beste publicatie over de Zaanse geschiedenis. Het doel van deze prijs is onderzoek stimuleren naar en beschrijven van de Zaanse geschiedenis alsmede het bevorderen van de belangstelling voor de Zaanse geschiedschrijving en haar auteurs.  Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 2.500,-.

Er waren vijf kanshebbers:

  • Hans Boot met De Zaanse losse ploegen
  • Henk Heijnen met De schilders van de Zaan
  • Margreet van der Hut met De Drie Gekroonde Hamers. Geschiedenis van een Zaanse smederij 1676 – 2022
  • Adrienne Quarles van Ufford met Het geheim van Holland. Werken, leren, leven op het Hembrugterrein
  • Erik Schaap met De verraadster

De Bredenhofprijs 2023 is uitgereikt Erik Schaap. Daarnaast heeft de jury een oeuvreprijs van eveneens € 2.500,- toegekend aan Jur Kingma.

De jury, onder wie gemeentearchivaris Frans Hoving, had hiervoor de volgende motivatie. Van de vijf kandidaten scoorde De Verraadster het hoogst op de vier beoordelingsciteria:

  1. de mate waarin de belangstelling voor de Zaanse geschiedenis wordt gestimuleerd;
  2. de mate waarin een breed publiek wordt aangesproken (leesbaarheid, vormgeving);
  3. inhoudelijke kwaliteit en argumentatiekracht;
  4. originaliteit.

Op grond daarvan kwam de jury unaniem tot de slotsom dat de Bredenhofprijs 2023 toekomt aan De verraadster. Franci Siffels de verzetsvrouw die overliep van Erik Schaap.

 
Ron Sman en Erik Schaap in De Bullekerk (foto Wim de Jong)

Het boek leest als een roman en het verhaal dat hier verteld wordt, laat je niet snel meer los. Tegelijk is de auteur uitermate nauwkeurig omgegaan met de historische gebeurtenissen, hij vult niets in en houdt zich bij de feiten. Daardoor heb je als lezer het gevoel dat je deelgenoot bent van het onderzoek van de auteur.

Het is een boek dat nieuwsgierig maakt naar het Zaanse arbeidersmilieu voor en tijdens de oorlogsperiode, dat door zijn schrijfstijl een breed publiek aanspreekt en dat overtuigt door de nauwkeurige omgang met de feiten.

Daarnaast is dit jaar de oeuvreprijs toegekend aan een Jur Kingma, een auteur die zich al tientallen jaren onderscheidt met een reeks van uitstekende publicaties over de Zaanse geschiedenis. Deze oeuvreprijs bedraagt eveneens EUR 2.500,-.


Marijke Sman, Jur Kingma en Ron Sman (foto Wim de Jong)

Het volledige juryrapport (inclusief oeuvrelijst van Jur Kingma) is gepubliceerd op www.bredenhofprijs.nl