Zoals u merkt, is tegenwoordig slechts een deel van onze collectie afbeeldingen zichtbaar op internet. Van de overige afbeeldingen vindt u alleen beschrijvingen. Op veel van onze afbeeldingen berusten namelijk nog auteursrechten. Wij mogen die niet zonder toestemming van de maker op onze website laten zien.
Alle ontbrekende afbeeldingen zijn wel te bekijken op onze studiezaal. Zie hier onze openingstijden.

Per 1 december 2018 zijn er weer enkele nieuwe inventarissen van archieven gepubliceerd, waarmee deze archieven voor onderzoek beschikbaar komen.

Sinds oktober 2018 zijn alle oud-rechterlijk archieven van de Zaanstreek digitaal beschikbaar. Onder meer voor het onderzoek naar voorouders en naar oude huizen vanaf de 16e eeuw tot 1811, voorafgaand aan respectievelijk de Burgerlijke Stand en het Kadaster, zijn deze archieven erg belangrijk.

Per 1 november 2018 zijn 3 archieven voorzien van een inventaris en daarmee beschikbaar voor onderzoek.

Op maandag 15 oktober was het weer zo ver: de Grote Zaanse Geschiedenis Quiz 2018 in het Zaantheater!