Het Gemeentearchief Zaanstad heeft per 1 april het volgende archief toegankelijk gemaakt voor onderzoek:

PA-0334, Drukkerij Meijer NV te Wormerveer, (1886) 1890 - 1982

Het Gemeentearchief Zaanstad beheert bouwvergunningen van de zeven voormalige Zaangemeenten in de periode ca. 1900-1973 en van de gemeente Oostzaan in de periode 1900-1999. Een aantal bouwvergunningdossiers zijn inmiddels digitaal beschikbaar en als pdf te raadplegen.

Per 1 maart 2018 heeft het Gemeentearchief Zaanstad weer inventarissen van enkele archieven voor u beschikbaar gesteld. Deze zijn hier te raadplegen. De documenten zelf zijn in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.

Op vrijdag 9 maart is de expositie over Oostzaanse jollen in de Publiekshal van het Stadhuis geopend.

De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw (m.n. gezinskaarten en alleenstaandenkaarten). Op deze kaarten werd ook genoteerd tot welk kerkgenootschap een persoon behoorde. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt het openbaar maken van informatie over de levensovertuiging van nog levende personen.

Het is heel goed mogelijk dat er nog mensen in leven zijn die op deze kaarten voorkomen  Daarom hebben wij besloten om deze registers niet langer beschikbaar te stellen voor raadpleging. Zowel op de website als op de studiezaal zijn vanaf heden de bevolkingsregisters met gegevens, jonger dan 110 jaar, niet meer openbaar.