De archiefdiensten in Nederland hebben veel genealogische gegevens online staan. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de bevolkingsregisters uit de eerste helft van de 20e eeuw (m.n. gezinskaarten en alleenstaandenkaarten). Op deze kaarten werd ook genoteerd tot welk kerkgenootschap een persoon behoorde. De Wet Bescherming Persoonsgegevens verbiedt het openbaar maken van informatie over de levensovertuiging van nog levende personen.

Het is heel goed mogelijk dat er nog mensen in leven zijn die op deze kaarten voorkomen  Daarom hebben wij besloten om deze registers niet langer beschikbaar te stellen voor raadpleging. Zowel op de website als op de studiezaal zijn vanaf heden de bevolkingsregisters met gegevens, jonger dan 110 jaar, niet meer openbaar.

In de maanden september tot en met december 2017 voerde Bureau ART in opdracht van BRAIN de tweejaarlijkse Kwaliteitsmonitor uit.

Per 1 januari 2018 heeft het Gemeentearchief Zaanstad weer een aantal inventarissen van archieven beschikbaar gesteld. Via deze inventarissen, digitaal te raadplegen via de website, kunt u alvast onderzoeken welk soort informatie zich in de betreffende archieven bevindt.

Per 1 februari 2018 zijn weer diverse inventarissen en plaatsingslijsten van archieven beschikbaar gekomen. Deze zijn te raadplegen via de website.

Vanaf 2018 is de studiezaal van het Gemeentearchief op donderdagavond geopend op afspraak van 16.00 uur tot 19.00 uur (in plaats van tot 20.00 uur).