Per 1 januari 2018 zijn de tijdelijke beperkingen op de openbaarheid van diverse dossiers, aanwezig bij het Gemeentearchief Zaanstad, vervallen.

Op maandag 18 december is de expositie van acht Westzaanse musea in de Publiekshal van het Stadhuis geopend.

In december 2017 zijn van diverse archieven inventarissen gepubliceerd.

Op dinsdag 9 januari 2018 is de studiezaal geopend vanaf 11.00 uur, in plaats vanaf 8.30 uur.

Sinds kort is van het volgende archief een inventaris gemaakt: